art amazigh

Site consacré à l'art amazigh, à la culture des berbères, aux coutumes des imazighen et traditions des chleuh. Notre objectif est de contribuer à faire connaître sur le web notre culture tamazight.
 
AccueilAccueil  PortailPortail  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  

Partagez | 
 

 le rêve dans la poésie de Lounis Ait Mengullet

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
hamidMessages : 12
Date d'inscription : 10/06/2009

MessageSujet: le rêve dans la poésie de Lounis Ait Mengullet   Sam 26 Mar - 17:48

Ger tilawt d tnafa
Targit di tmedyazt n Lunis At Mangellat

25/03/2011 - 21:40 mis a jour le 25/03/2011 - 23:06 sɣur At Sliman Ḥamid


« Ad tt-yessufeɣ Yellu ɣer lxir !» i qqaren Leqbayel yal mi ara s-id-alsen i targit, imi ttɣillin belli tirga ttefɣent yernu amur ameqran teddunt mxalfa.

Yeqqar Lunis At Mangellat :

Urgaɣ Lwerd azeggaɣ

Tessufɣeḍ targit d idamen

Urgaɣ lweṛd amellal

Idammen-nni zzin-d i lekfen

Ula d targit tuffiḍ-as anda teffeɣ

Urgaɣ la ttruɣ

Ahat assen ad ferḥeɣ

Ifyar-a s wacu iluɛa umedyaz ddunit yesbeggen-d azal n targit d wamek tetteffeɣ di tmetti taqbaylit.

Di tilawt, nettaf belli ɣer yal agdud di yal zzman, di yal idles ; targit tesɛa anamek ines yemgaraden seg ugdud ɣer wayeḍ. Ula di tujjya gan-as anamek, am wakken diɣ i ttufan d allal yesenɛaten agensay n yiman, dɣa yis-s ttafen abrid ad d-ssuksen ayen yesmunedlen fell-as talwit. Yessegzi-d umawal targit yenna :« targit d tuget n temsal i iḍerrun di tnafa n umdan », Freud si tama-s yenna: « targit d aṣṣiweḍ n lebɣi (lebɣi n tuzzuft) ɣer tagara-s » .

Ula di ddin targit ɣer-s azal meqqren, amedya d nnbi Yusef i yessnen i usefru n tirga, am wakken diɣ s ttawil n tirga i d-yettmeslay Yillu i imceggɛen ines. Aya diɣ nettaf- it deg tanfusin iccuden ɣer tɣerma tagrigit akked d tṛumanit. Zeus yellan d agellid n yiraniten n “l’olympe“ s ttawil n tirga i yuzen izen-is i “Agamemnon“, am wakken diɣ “Morphé“ yella d Yillu n tnafa akked tirga. Aya meṛṛa yessenɛat-d azal teṭṭef targit di tmedurt n yal yiwen deg-neɣ ama zik ama tura .

Targit temxallaf, tesɛa aṭas n wudmawen; Tella tin yeseḥzanen, tella tin yesefraḥen . Tella tin yeskanayen imal d wacu ara yeḍrun am wakken tella tin yeskanayen tiɣri n waggasen ikemnen daxel n yiman n yal yiwen deg-neɣ. Tella targit i izzuzunen asirem n umdan, am wakken diɣ tella tin iqemḍen lebɣi deg ul-is. Dayemmi di yal tasekla, ɣer yal aɣref, imyura d imedyazen ttgen amur i targit di tira nsen, sseqdacen-tt akken ad d-inin s wudem niḍen liḥala n waknef deg yella yixef-nsen.

Am yal tasekla di ddunit, tasekla n teqbaylit ula d nettat tebna ɣef tirga. Tamedyazt n teqbaylit tessexdem aḥric-agi n tirga akken ad d-tini azal n lebɣi, inizzifen d wurfan yetteyzagen deg wul n unaẓur. Lunis At Mangellat ula d netta yunnag yis-neɣ ɣer tmurt n tirga deg waṭas n yisefra ama deg wid iccuden ɣer tayri neɣ deg yisefra-s imḥaddiyen .Di lǧeṛa n yisefra yezzuzunen temẓi, awal yettawi ɣer tegnewt n umenni yeswan timiqwa n usḥiyssef. Akken nettaf belli tikwal targit d timkellext :

Lemnam agi yeskiddib

Ur tettamen ay aḥbib

Urgaɣ lliɣ di tmurt-iw

Mi d ukiɣ ḍhiɣ-d d aɣrib

Targit di lawan n tnafa, tettara allaɣ yettemceččew akked wayen yellan di tilawt, yesḥissif ɣef yiḍ yefnan , iɣunza ass i d-yulin:

Ur s tt-semmeḥeɣ i targit

Assen mi ṭṭseɣ tameddit

Yewwi-yi-d rebbi

Tessefreḥ-iyi-d ddunit

S kra mennaɣ tqbel-it

Ɣurem terra-yi

Ukiɣ-d lferḥ tbeddel-it

Terra tamemt d lḥentit

Ziɣ tɣur iyi

Targit tga leɣrur, terra lebɣi yettcercur. Maca lexyal yella d lexyal kan. Lewhi d udem n lewhi kan. Tili d lemri n tili kan. Abeḥri werǧin tekres-it twemust ger icuduyen-is, werǧin yeqfel fell-as uffus s iḍuḍan-is. Abbu werǧin ijemɛ-it uxxam ddaw ssqef-is.

Urgaɣ-tt assen-nni

Terfed s wallen-is

Ɣileɣ dayen-nni

Ad rwuɣ isem-is

La ttruɣ ya lɣaci

Mi beddleɣ idis

Griɣ-d kkan weḥdi

Iruḥ lexyal-is.

Tanekra iwaqqaren n yiṭij tella d acengu n tudert tesserqiqis tanafa ger lemwaji-s. Tanekra d aḍu yetthuddun iɣulad tebna targit i wezru n tqellaɛin-is. Tanekra d isallen i d-yewwin iɣilifen n wayen yellan akken ad sxerben aẓeṭṭa n tkerkas tessuli tnafa. Maca xas akken, di kra n tegnatin yella yinnig ɣer tuǧǧwa n yiḍes acku di dduḥ-is yettban yeshel lewɛer :

Zriɣ-kem di tnafa

Amzun akken d ṣṣeḥ

Ukiɣ-d ul yettfafa

Beṭṭu yidem i iqrreḥ.

Yal mi ara d temmel belli lmerɣub qrib ad t-ḥazen iffasen ad ihub ubeḥri n teṣebḥit akken ad t-yenkeṛ. Wi cqa ma yella-d waya, ul yeḥlulin di nnesma n tayri werǧin ad yecɛef. Anda i-yettwaqqes i iḥemmel ad yexnunes. Di yal tikelt, mi ara d-alin iragen n lxiq ɣef wul iḥemmel umedyaz ad yinnig ɣer tmurt n targit akken ad yessusem aggasen yeɣza lweḥc n beṭṭu deg tecriḥt-is :

Ma bɣiɣ ad kem-zṛeɣ

Ad bellɛeɛɣ allen-iw

Ad kem-ttsewireɣ

Weḥdi di lmux-iw.

Yesmenyaf umedyaz tugna n tirga ɣef tid n tilawt acku di targit awezɣi yettarra aḍar, ayen ibeɛden yettban yeqreb.

Di tnafa sliɣ i teɣri

Ḥulfaɣ tergagi tassa-w

Ḥulfaɣ tessaki-d lebɣi

Lebɣi i s-cedhaɣ ayla-w

Ukiɣ-d zriɣ assagi

Ad s-geɣ abrid i lmeḥna-w

Tikwal targit tezzuzur ɣef tasa isufar n leḥnana, widen i d-yessakayen lebɣi deg ul n umdan akken ad iqazzem tebrek n tilawt. Ccuq d ucedhi ttuɣalen deg tegnatin-nni d afriwen yettawin ixef ɣef uɣbalu n wayen yebɣa :

Urgaɣ ttejra n leḥlu

Tefreḥ yeḥya-d uẓar-is

Neɣ

Urgaɣ am akken d ṣṣeḥ

Ass-a mačči am yiḍelli

Urgaɣ am akken d ṣṣeḥ

Ḥedreɣ i udrar yuki

Urgaɣ am akken d ṣṣeḥ

Agris i t-yedlen yefsi

Di teswiɛin niḍen d tilawt s timad-is i d-yettawin iferdisen yeslusuyen talaba-s i targit. Mi d-yella wanect-a tanafa tettuɣal d alejlej yettarran amdan ger iɣuraf n yir tallit.Tazmert tkennu ddaw ttɛebga umu tezmer. Ixef yettkukru ad iqazem ayen yefflen i lmeɛqul. Di teswiɛin am ti, tilwat tettuɣal d yir targit, tettuɣal d arejrej :

Am di yir targit kecmeɣ

Mi sliɣ tbeddleḍ axxam

Griɣ-d d awḥid nṭerreɣ

Ugiɣ ad ṣebreɣ fell-am.

Leɣṛur di tilawt, leɣṛur di targit ! Anda yuzzel rruḥ yufa tagnit tezmek. Ulac afran. Tikwal reffu yettili-d ɣef tidet yellan akked d lekdeb ur nelli. Deg akken ur yelli lxetyar yembarraz rray d rray-is, yennuɣ ṣṣber d ṣṣber-is, tagrawla tegra-d iman-is :

Mmel-iyi d acu d-tessuliḍ

Ɣer-i mi i d-tusiḍ

A targit efk-iyi lehna

Ma si ṭṭaq i tettɛeddiḍ

Ad t-ɣelqeɣ kul iḍ

Ɣer-i ur d-tkeččmeḍ ara !

Tidet tettecceg deg yir iberdan, targit tettawi ɣer timedwa ɣef wayeg ur yebni lxaṭer. Tidet teskan-d tebrek n yal ass, tanafa tesselleɣ ihdumen deg allaɣ. acu d-yettawi ɣer tafsit n lemḥayen :

Txerreq targit yis-i

Tessaki-yi-d s waman

Ansi i d-tekkiḍ

Ansi armi ḥesleɣ di lukan

Maca tikwal, tirga tettili-d i sswab. Tettlal-d akken ad d-tini tid yakk yefran. Tettidir akken ad d-tjab tid yakk iɛerqen. Tikwal targit d ddwa i yixef yenuɣnin, i wul yettwameḥqen, i tasa ycuḍen. Tikwal tirga ttillint d amazan n yigenwan i widen yeḍruren. D aslufu n yiniren ɣef tfekka yulwan. D tabret n Yillu i widen umu yeɛreq lewhi. Tikwal targit tjebbud akken ad as-tinni i wul tidet yellan, akken ad tessefhem i wacu tugdi i tt-yerḥan :

Urgeɣ yir targit leɛca

Ɣufren-iyi d imeyyaten

Ṭṭfeɣ itbir di tala

Seg yifassen-iw i d-it-wwin

***

Uɣaleɣ ddmeɣ abuqqal

Yeɣli-yi mazal lḥiɣ

Aman-is swan akal

Iɣaḍ-iyi mi terẓiɣ

***

Mazal akken di targit

Walaɣ win ɛzizen am rruḥ

Yenna-yi ta d dunnit

Ka teṭṭfeḍ ad am-iruḥ

Tekcem targit di tilawt. Ayen yekkukra wul ad at-iẓer icebbel tanafa-s. Tanekra iban ad tili ɣef tidet ama tqeriḥ ama telha. Tikwal targit d netta-t i d ddwa n tlufa. Tikwal targit d netta-t i d tiɣri ɣer tegrawliwin akken yimal ad yelhu. Di yal tallit ɣer yal agdud targit tessawel i targit, tirga ttleqqiment asirem, asirem yessidir amdan, tudert tettawi amdan ɣer leɛli akken tinirin n yigenwan ad as gen-t rreḥba i lebɣi n lebɣi deg uɣbalu n tafat ansi i d-tekka yakk tafatAit Slimane Hamid
Revenir en haut Aller en bas
 
le rêve dans la poésie de Lounis Ait Mengullet
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Une main dans sa culotte...
» Du vent dans mes mollets - Moussafir / Mam'zelle Roüge
» [AIDE] Ma vidéo .mp4 n'apparait pas dans l'onglet photos et vidéos
» Figé dans le temps
» Quel(s) métier(s) faire pour travailler dans la construction des attractions

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
art amazigh :: Culture et Patrimoine Amazigh :: Littérature/Linguistique-
Sauter vers: