art amazigh

Site consacré à l'art amazigh, à la culture des berbères, aux coutumes des imazighen et traditions des chleuh. Notre objectif est de contribuer à faire connaître sur le web notre culture tamazight.
 
AccueilAccueil  PortailPortail  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  

Partagez | 
 

 Hemmu UNAMIR ( avec traduction)

Aller en bas 
AuteurMessage
Tanirt
Admin
Admin
avatar

Messages : 737
Date d'inscription : 16/05/2008
Localisation : France

MessageSujet: Hemmu UNAMIR ( avec traduction)   Lun 19 Mai - 16:53

CONTE AMAZIGH

UMIYEN N HÊMMU U NAMIR


Ikka tin yadli yan umêhdâr îhrurden d ifulkin bahra, iga yan gh dar mas. Zegh lligh immut babas yifel tid, ar fellas ttazzal. Temmagh fad ad inker tankera ifulkin. Kra yera yufat, af ad igh imeqqur ad fellas yasi tammara n uzemz, ghikelli s ten ikka babas ar t iskar. Tawit ad ittelmad dar ttâlb gh tmezgida. Igan hêmmu u Namir tuggas, kra yas yura ttâlb îhsut... Ur ikki yat ayelligh yuf imêdârn lli d illa. Iga hêmmu aàzri f tella tisent, yiri t wul, s ufulki lli gis illan. Tiàyyalin akw n usun ur igi awal nsent amer nettan, ku yat gisent tiri a tt yili. Mac ur jju d nettan ad isaweln s kra n yat gisent.


Yan was gh ussan, ar isêhssu ttâlb imêhdârn, yan s yan, aylligh telkem twala hêmmu. Immattid s tama nnes, imel asen udem n tallûht s ufus afasi, ar îhssu... imik s en îzra ttâlb lhênna gh ufus nnes âzelmad. Yamêz dars ttâlb tallûht isdu ten d ughrab, yiri gis ad as imel ifassen nnes s ssin. Lligh as tnin ifser hêmmu, yaf tnin kwlan s lhênna, isaqsa t ttâlb: «max ad teghwmit ifassen nnek s lhênna? Is tgit taàyyalt neghd tameghart ? nettenti ka ad ighwmmun lhênna ? » Irard fellas hêmmu s tghawla: «Ur ssengh a sidi, ad ed ukan nkergh zik, afegh d ifassen inu ighwma yyi ten kra! ». Ur ifels ttâlb s wawal nnes, yakwi d fellas s ukuray d tâzît, azekka dagh ghikan.
S tugget n ukuray d ughruc, ur sul îzdâr hêmmu ad izzigiz, ayelligh akw ihâca ixef nnes ula timzgida. Iggal as hêmmu am k issen mad as iskarn ghikan. Yamêz ttâlb ifassen n hêmmu ifser ten, ar ismuqqul gh ukwlan n lhênna lli yas ghwman...! yafen gh dar ixef nnes mas ur gin ikwelan ad win ufgan. Inna ttâlb i hêmmu: «Ighzân wawal nnek a hemmu, surf iyyi f mad ak skergh ! » Yini yas ilma: «Îd ad yuckan, asi d tisegnit d ifalan ukan tawezt, tdûfet ar d ggezent tinirin gh igenwan kcemend fellak, tizi nna yak ghwemmunt lhênna, teskert zund is tegent, ar tegnnut tumelsa nnek d tin nnesnt. »

Îd lli, iqend hêmmu ahânu nnes, isker ayelli yas inna ttâlb. Tuzûmt n yîd, had smmust tinirin kcemend fellas gh telkuwt . SSutlent as, sersen d lhênna ar as ghwemmunt izwirent s ufus âzelmad. Ur ikki amer imik s d ikwti awal n ttâlb, yasi d tisegnit s ufus afasi ar ignnu ihdumen nnes d win sent yat s yat. Lligh ar ed ittefaw uzemz, smedent tinirin tighemi n lhênna i hêmmu, irint ad urrint s igenwan, rzêment i ifrawen nnesent ad ayyelent , tanna ukan ismassen ifrawen s igh tesyafa is as tteghint temlsa d tin hêmmu. Ar fellas semummuyent yat s yat, tana mu ukan irzêm, s igh fellas tesmummi tayyâd, ar tad igguran yini yas : « kemmi ur ad am rzêmgh, righ ad didi tilit ad tegt tamghart inu ». Ur as tri tanirt lli ayelligh tsers tiwetlin gh yega ad as isku tigemmi nnes, îzli d mas, msasan f uneck an. Zegh ass an ad ibbi hêmmu f temzgida, ibkes tuggas nnes ar ittazal f takat. Isku yas tigemmi en illan gh sat tdiliwin, ar iskar s ayen tenna. Isgh yan wayyis ma sa ittmuddu.


Zrin sin iseggwasen, tannirt lli ar ttaru, yummer hemmu urt yumi wakal. Yat tedgwat tetter as ad as d yawi tifeyyi n udâr ameggaru n uzênkêd acku ira yas tt lxa‚er nes. Azekka yan sul, inker hêmmu zik, irgelen fellas ahânu iffren tasarut gh tagrurt. Ihîyl i wayyis nnes, iddu s tengwmert. Ikken gh umuddu nnes azemz lli s bedda tqqel mas, tiri ad gis tissan mad fellas iffer iwis. Tenker ar telli tafen ahânu irgel, tek kullu tigemmi aylligh tufa tasarut gh usdes n wayyis. Tenker tnurzêm ahânu tekcemn f temghart n iwis. Takwin fellas s tâzît‚ ayelligh as ed ukin imettâwen. Tessen ghilad isd nettat a tt isengaran d iwis. Teqend fellas tiflut, tfel ten ar talla.

Llighd yudâ hêmmu gh tengwmert yawid dis menaw izênkâd, ghir irzêm tagurt n uhânu lli irgel, yafen tamghart nes ar tesmittîw. Izêr at ukan temda s tugget n imettâwen lli tssengi, dêrn waman gh ifadden nnes, isaweld inna yas : « ma kem yaghn lligh a tallat, ayelligh tsengit imettâwen. », tales as kullu mad as tesker mas s tâzît aylligh as teshâca tudert, tzayd gh wawal nnes tinni yas : « ghilad a hêmmu ur tghamat gh wawal lli nqen nger atengh, mac ur sul gik righ ay argaz inu amer ad iyyi terzêmt talkuwt n uhânu ad en gis zêrgh igenna .» Ur iri hêmmu ad ismed i tanirt nnes tagûdi f tayyâd, isker ghaylli s as tenna. Yâmz as afus nes imun dis ad en tagw gh telkuwt. ghir yut ttid uzuzwu n berra, teldi gis afus nnes tayel s ignna, ur as d tfel abla yat talxatemt gh ufus...


Dernière édition par Tanirt le Lun 14 Juil - 17:53, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
http://art-amazigh.discutforum.com
Tanirt
Admin
Admin
avatar

Messages : 737
Date d'inscription : 16/05/2008
Localisation : France

MessageSujet: Re: Hemmu UNAMIR ( avec traduction)   Lun 19 Mai - 17:01

Tiwen tanirt i igenwan, tfeld hêmmu ar issa tagûdi n tayri d umarg nnes. Inxel mas ur a sis isawal, ur sul iri ad icc ula ad isu. Ighama hêmmu ghikan aseggwas d mennaw yirn aylligh imda, tamum tdusi nnes. Yafen gh dar ixef nes is rad tt ur isselkem mayan i man. Iqqan ad îzer tagharst yâden mad tt isselkamen i tayri nnes gh wis sa igenwan. Inker ed yan wass, ihîyyel s umuddu, igher i mas, issuden as ixef nnes, yini yas :
« Rad muddugh a yim ad afegh tamghart inu, ur ssengh is rad sul urrigh neghd uhu ! ghilad ur gim righ amer ad yyi tsuref gh kra yyid izzan». Issudu hêmmu ayyis nnes yifk i tmizar, ar ittluluy sellagh issen mani ira.

Zrin mennaw yirn, ikka gisen izagharn ikk idrarn. Inna ilkem, ar gis isaqsa manigh rad yaf mat isaqlayn s wis sa igenwan. Yan wass ilkemen yat tmazirt, yaf en yan urgaz iwsseren, isaweld inna i hêmmu « Awek d yan ur îzdâr ak isselkem i wis sa igenwan amer yan igider , izdegh gh yan udrar bahra ya ggugen». Îdfer hêmmu agharas lli yas imla urgaz lli. S tugt n umarg n temghart nnes, ar izzigiz adân d izaliwn ayelligh ilkem adrar an. Yaf tin yattuy bahra, ur îzdâr ad sis ighwli.

Irmi hêmmu, iggez ed f wayyis, iskus ad iswunfu ddaw udrar lli, ar iswingim s man tagharast as îzdâr ad issakwez ixef nnes i igider, igh ittyafa ad dars iggiz nettan. Ar ittirir kra n iwaliwn hênnanin. Ur ikki yat ayelligh sellan tarwa n igider i tiyt nnes, isawel yan gisen s babas inna yas «bab asi ifer f imezgan nek ad tesllat i kra n yan ar fellak ittirir gh ddu udrar ad gh nella».

Inker igider yuten s yan ukuray ilûh tend i udrar. Lligh zrin krâd ussan, igider yagh t umarg n tarwa nnes, yayel iggiz ed d udrar ar ten isiggil. Yafen hêmmu ar as en ukan yakka ad ccin, isala ten krâd ussan ayad, isawel sers igider inna yas : « Mlad ur izwar ufulki nnek winu, rad k gegh d idammen d ixsan, ma kid yiwin s ghid ? mad tsiggilt ? ». Isawel Unamir inna yas :« Righ gh dark d dar rebbi ad yyi tsselkemt i tanirt inu gh wis sa igenwan acku tayri d umarg nnes jdern ul inw». Ibbi hêmmu tasa n igider, yini yas ed :
« Rad k awigh, mac righ gik ad iyyi d zwar tawit sa igezman n tefyyi d sat tegmamin n ughanim ttekarnin s idamen ad gisn cettagh ar ssagh ar wis sa igenwan». Ibid hêmmu ar iswingim gh wawal n igider, ar ismuqul gh wayyis nnes. Ur en îzri amer ad as ighers nettan nit. Yukez wayyis aswingem n bab nnes, izzewur yini yas ed:« ghers yyi a bab inu, fekigh ak ixef inu». Ighers i wayyis, imettâwen gh walen nes, isker ghaylli sas inna igider.

Lligh telkem tizi n umuddu, yasi d hêmmu tiremt n igider, yilin fellas ghwlin d igenwan. Ad ukan lkemen yan ignna, ifek as hêmmu yan ugzzum n tefyyi d yat tegmamt ughanim n idamen. ghikan ayelligh lkemen wi sa igenwan, lligh ira hêmmu ad as ifek agzzum lli igguran idêr as ed ; ur sul dars mad as yakka. Ibbi d yan n ugzzum n tfeyyi gh ufus nes. Llight icca igider yaf ten tga tin ufgan. Ar ittini d ixef nes isd ad as rzêmgh ad ig tisint d waman ur ta ilkem akal s llighd ikwti afulki lli isker gh tarwa nnes. Izayd igider ar ittaylal ayelligh t isselkem i wis sa igenwan, iserst gh iggi n ughbalu n tiwiwin yurri d nettan.

Ibid hêmmu ilûh îzri, ar ismuqul ayelli jju ur îzri gh waddagn d tezegzut. Icc ayelli mu îzdâr n ugumu, isu aman, ighli s iggi n yan waddag iffer gis idûf tiwiwin llin ittagmen aman. Ikka ukan imik s en îzra yat twayya ar tetkur abuqal s waman gh tama n ughbalu . Iggiz ed hêmmu isawl dids, issen is ed tanirt ad igan lallas. Ur tessin twayya lli ayelligh as n ilûh talxatemt gh ubuqal. Lligh rad dids ingara, inna yas : « awi abuqal ad ar tigmmi, tffit gis aman ar den gis yagur ma idrusn, tefk t gis i lallam ad tsu ». Teddu twayya tesker ayelli sas inna hêmmu, ghiklli têzra tanirt talxatemt gh waman takwez tt ; tssen is ed argaz nnes as tid ilkemen. Teddu tini i twayya ad tid tssentel ar kigh tid tsekcem i tgemmi sellagh t îzra yan. Tesker twayya ayelli sas tenna lallas, tawi taserdunt, teg as ed ikeccudên, teg d hêmmu ddaw nnesen, tsekcem t ar agunes n tgemmi, tgher i lallas. Inmigar hêmmu d tanirt, ar temsudunen. Imik had yan wazzan mezzîn ar en ittazal isaqsa mas mad yeg urgaz an tt ikw ebbelen. Nettan ad as ed iruren : « Nekkin ad yegan babak, a yiwi ». Ggawern, ar sawalen, tini yas tanirt mas tummer f umuddu yad isker, tsker s ayelli yera, tsres as ed ayelli yera, mac tagara, tenna yas mas ed yeqqan ad as ifek awal ur saren ittagwa ddaw ûzru illan gh tghemmirt n tgemmi, acku yugguwan s wakal.

Zrin ussan d yirn d isggwasen, ittu gisen hêmmu ixef nnes ittu akal d mad gisen. Ya wass, yûden hêmmu, yagwi ad icc, yagwi ad isu, ur issen mad t yaghen. Imik s ed ikwti mas lli tid issenkern, ikwtid ula tammara lli fellas tut ayelligh iga argaz. Yiri ad issen is sul tdder neghd is temmut ? S llighd tdêr gh ixef nnes tâzrut lli f as tsawl temghart nnes. Ibid ar iswingim, isd ad ighama f wawal lli yas ifka, ighama gh tgûdi d umarg n mas, neghd ad t îrz .
Ur ikki yat, isker icenbi lli, yasi tâzrut, ar en ittagga s wakal. Yannin mas, gh tuzûmt n usarag, tûmz ukan izimr ar tqqel s mad as as iqqersen. Issen hêmmu is ed ass n tefaska ad ilekmen. Ur issen mar ad isker, tagara ilûh ed ixef nnes, iseghuyyid : « Hayyin darm a yim, ur kem dari izwar yan!...Ifk ed hêmmu i yigenwan, ar sers kkaten ijawwan aylligh kullu tenhattaf tixsi nnes, tefsi zund aman. Ur ed gis ighama amer yat temqqit n idamen, nettat ad ilkmen akal, tdêr ed f umgêrd n izimmer lli tûmz mas, tghers as.
Revenir en haut Aller en bas
http://art-amazigh.discutforum.com
itrinit
Modérateur
Modérateur
avatar

Messages : 441
Date d'inscription : 18/05/2008
Localisation : Agadir

MessageSujet: Re: Hemmu UNAMIR ( avec traduction)   Sam 28 Juin - 17:54

Tanmirt nm Tanirt f umiy ad n Hmad Unamir.
Umiy n Unamir ittuyssan bahra gh tsggiwin n Souss.
Nkwni imazighen, tizi nna nbder Unamir nighd Tanirt, ard n nkwtti lhenna nkwtid tayri.
Midd rways iqburen d troubba n azwan amaynu ad isaweln f tayri n Unamir, zund rays omar ouahrouch, zund yuba …..

Mac ighd nucka, add nekk i umiy ad taghmert yaDnin, ighd nucka ad nfern umiy n Unamir, izd nit Tayri af ittazzal Unamir lligh ifel mas ifel tamazirt, ann ilkm Tanirt nes ? ghwwad ad igan aseqsi. Ukan hann kaygat yan d tannayt nes.
Akwn ajjigh d Mohamed Oussous, ad awn isawl f Tamukrist n unamir
Revenir en haut Aller en bas
itrinit
Modérateur
Modérateur
avatar

Messages : 441
Date d'inscription : 18/05/2008
Localisation : Agadir

MessageSujet: Re: Hemmu UNAMIR ( avec traduction)   Sam 28 Juin - 17:59

Tamukrist n unamir
Mohamed Oussous


Idda unamir g umiy amazigh yawen i wis sa igenwan, iDfâr Tanirt, ifel mas, ifel akal, ighers i wayyis nes, ibbi aggezzum n ighil nes, isfaska s aylli akw dars ifulkin, aylli izgan ddaw iDarn nes , aylli intan g wasa n tudert nes , ar isiggil iZuran ntagut amk lli ttinin imazighen …

Unamir yukert in uklulu n tanirt, illis n tmizar n twargit, idder nn g temdayt n uzwag issukufen i ufgan izurân . issenser as udem nes amezwaru. Ighal is rad ibbi aseldi lli t izdin d ikhf nes d mas nit lli t yurun, negh iles nes d tmurt nes.

Umiy n Unamir ar yakka tugga f tatrajidit n ufgan ittyagalen gr sin istayn, ger ikhf nes d wiyyaD, gr tmurt nes d tin wiyyaD, ger mas igan tussna d wawal nes amezwaru, d izenzaren n tussna d iles n wiyyaD, afgan iran ad ig ma ur igi.

Tamukrist n unamir
Mohamed Oussous
(adlis : ikhf d isasan, tanfult :36)
Revenir en haut Aller en bas
Invité
InvitéMessageSujet: Re: Hemmu UNAMIR ( avec traduction)   Jeu 3 Juil - 11:48

Azul tanirt
Ayyuz i Ousouss

Et dire que nous n'avons rien à raconter nous les Imazighen;on a tout et rien çà envier à autrui
Merci
Amitiés
farid flower
Revenir en haut Aller en bas
Tanirt
Admin
Admin
avatar

Messages : 737
Date d'inscription : 16/05/2008
Localisation : France

MessageSujet: Re: Hemmu UNAMIR ( avec traduction)   Lun 14 Juil - 17:59

Merci Itrinit & Zalhoud pour l'interêt que vous portez pour ce ce célèbre conte amazigh.

Je mets ici une traduction en français de ce conte, destinée spécialement à notre amie Roseargane, ainsi qu'à tous nos membres, qui ne sont pas amazigh ou qui ne comprennent pas notre langue mais qui ont très envie de la découvrir!HEMMU U NAMIR

Il était une fois un jeune garçon beau et intelligent, qui s’appelait Hêmmu u Namir. Il avait perdu son père très jeune, sa mère s’occupait de lui et faisait tout pour le rendre heureux. Elle voyait en lui l’image de son défunt père. Il était d’une beauté incomparable, qui le rendait irrésistible aux yeux de toutes les jeunes filles du village.

Il fréquentait l’école coranique dès son plus jeune âge, et apprit le livre saint avec une aisance et une rapidité extraordinaires. Le fqqih lui prévoyait un avenir prospère.
Les années s’écoulèrent et le jeune garçon devint un homme beau et fort. Toutes les jeunes filles l’approchaient, ne serait ce que pour obtenir de lui quelques mots aimables. Elles rêvaient toutes d’être son épouse.

Hêmmu u Namir s’était entouré d’un grand mystère, qu’il gardait secret. Il se réveillait chaque matin les mains ornées de henné. Il évitait son maître par crainte qu’il ne découvrît son secret.

Comme chaque soir, avant de quitter l’école, Hêmmu u Namir revoyait ses récitations ; ce soir là ce qu’il craignait tant arriva : le fqqih aperçut ses mains ornées de henné. Il lui dit : " Montre tes mains ! Comment oses-tu faire cela ? Tu n’es pas une fille ou une femme, je suppose ".

Hêmmu u Namir essaya d’expliquer en vain ce mystère à son maître, celui-ci était déçu de voir son meilleur élève lui faire une telle offense. Le fqqih fixa longuement les dessins et se livra à une profonde réflexion. Il réalisa alors que ces ornements ne pouvaient être l’œuvre d’un être humain, mais celle d’une houri. Il présenta ses excuses à son élève et lui dit : " La nuit reste éveillé, prend avec toi une aiguille et du fil. Quand les houris viendront, tu commenceras à coudre en faisant semblant de dormir ".

Le jeune homme s’enferma dans sa chambre et suivit les conseils de son maître. A une heure tardive de la nuit, les houris firent leur apparition et comme à leur habitude, elles commencèrent à orner les mains de Hêmmu u Namir.
A l’aube, les houris décidèrent de regagner le septième ciel quand elles réalisèrent qu’elles étaient prises au piège. Chacune essaya de convaincre Hêmmu u Namir de la libérer. Parmi elles, une très belle houri attira son attention. Il décida de libérer les quatre autres et de ne garder qu’elle.

Hêmmu u Namir tomba fou amoureux de la houri et finit par l’épouser. Elle ne lui demanda qu’une faveur : lui construire un palais où elle puisse vivre en paix sans jamais être dérangée.
Les années s’écoulèrent et la houri tomba enceinte. Mais elle mourait d’ennui seule dans ce palais ; un jour elle dit à Hêmmu u Namir : " Je suis lasse de t’attendre ici toute la journée pendant que tu es ailleurs. J’aimerai bien voir le ciel à travers la lucarne ".

Ne supportant plus de faire souffrir davantage son épouse, Hêmmu u Namir exauça son vœu et ouvra la lucarne. Mais aussitôt qu’elle vit le ciel, elle s’envola et laissa à son cher époux que son alliance.

Les jours, les semaines, les mois s’écoulèrent. Hêmmu u Namir finit par comprendre le chagrin de sa femme ; il comprit que sa mère en était l’origine. Il découvrit que sa mère avait réussi à pénétrer dans le palais, et qu’elle s’en était prise à sa chère épouse en la traitant de tous les noms. Hêmmu u Namir souffrait terriblement, son état s’aggravait de jour en jour, il perdait l’appétit et était devenu très chétif. Il finit par plonger dans un profond mutisme.

Un jour il décida de partir en voyage, il salua chaleureusement sa mère et sella son cheval. Il parcourut les plaines et les montagnes. Fatigué, il s’arrêta dans un village où il rencontra un vieil homme d’une grande sagesse. Hêmmu u Namir lui raconta son histoire. Le vieil homme lui parla d’une mystérieuse montagne, qu’il lui indiqua. Il lui dit : " Mon fils, au sommet de cette montagne tu trouveras un aigle. Il peut t’emmener au septième ciel, pourvu que tu te soumettes à ses exigences ". Hêmmu u Namir remonta sur son cheval et se dirigea vers cette fameuse montagne.

Arrivé à cette montagne, son cœur battait très fort, des frissons le gagnaient, des larmes coulaient sur son visage : il se rappela sa chère épouse.

Las de parcourir les plaines et les montagnes, Hêmmu u Namir décida de se reposer quelques instants pour reprendre des forces. Il se mit à chanter.

Des aiglons dans leur nid l’entendirent, au sommet de la montagne. Il avertirent leur père, le vieil aigle, qui ne leur prêta aucune attention. Les petits insistèrent, ce qui fâcha le vieil aigle. Pour leur donner une bonne leçon, d’un coup de bec il les jeta tous hors du nid. Hêmmu u Namir recueillit les petits aiglons, les nourrit et les protégea contre le froid et les autres prédateurs.
Trois jours s’étaient écoulés et les aiglons commençaient à manquer à leur père. Il décida d’aller les chercher au pied de la falaise. Il découvrit un homme, qui était en train de s’occuper de ses petits. L’aigle descendit chez Hêmmu u Namir, et lui dit :

- Tu as bien fait de nourrir mes petits, sans quoi je ne te laisserai pas en vie. Dis-moi ce qui t’amène ici ?
- Je te supplie, dit Hêmmu, tu es le seul être qui puisse m’emmener voir ma houri au septième ciel.
- Je veux bien exaucer ton vœu, mais j’ai besoin de toutes mes forces pour arriver au septième ciel. Il me faut sept morceaux de viande et sept bouts de roseaux remplis de sang.
Hêmmu u Namir plongea dans ses pensées, les yeux fixés sur son cheval, son fidèle compagnon. Ce dernier devina les pensées de son maître et accepta d’être sacrifié.

Le jour fixé arriva, Hêmmu prit les commissions comme convenu. L’aigle parcourut le ciel de son regard et trouva que c’était un jour propice pour l’envol. Par imprudence, Hêmmu perdit un morceau de viande, alors il en coupa un autre de sa hanche et le donna à l’aigle. Ce dernier sentit aussitôt que c’était de la chaire humaine, il voulut lâcher Hêmmu u Namir dans les airs lorsqu’il se rappela ce qu’il avait fait pour ses petits.

En arrivant au septième ciel, Hêmmu u Namir retrouva le sourire. Debout à côté de la source où les servantes venaient chercher de l’eau, il observait le paysage paradisiaque. Pour mieux l’admirer, il monta dans un arbre. Aussitôt installé sur une branche, une servante vint remplir sa cruche d’eau. Elle vit le reflet de Hêmmu u Namir dans l’eau. Elle l’observait et se rappela la description de cet homme faite par sa maîtresse. Hêmmu u Namir descendit de l’arbre et engagea la conversation avec la servante. Il laissa tomber sa bague dans la cruche d’eau et lui dit : " Vous versez de l’eau jusqu’il en reste un peu dans la cruche et vous le donnerez à boire à votre maîtresse ".

La servante exécuta l’ordre du jeune homme. La houri vit son alliance et la reconnut aussitôt. Elle a trouva une ruse pour faire entrer son époux dans le palais des houris. La servante mit Hêmmu u Namir dans un fagot en bois et le transporta sur le dos d’une jument vers le palais.

Hêmmu u Namir sortit de sa cachette et retrouva à nouveau sa chère épouse. Ils se regardèrent tendrement puis s’embrassèrent. Le petit enfant contempla longuement l’étreinte de ses parents et courut vers eux.

Hêmmu u Namir était envahi par une joie immense, son épouse retrouva le bonheur.
Il était comblé, jusqu’au jour où il tomba malade, et une grande tristesse le gagna. Son état s’accentua lorsqu’il se rappela sa mère. Elle avait sacrifié sa jeunesse pour l’élever. Son désir de la voir devint si fort qu’il pensa transgresser l’interdit, il pensa alors à la pierre dont lui avait parlé son épouse. Cette pierre cache un trou au travers duquel on peut voir la terre, cet endroit était interdit aux humains.

Il souleva la pierre avec force et vit sa mère au milieu du patio de la maison. C’était le jour de la fête du sacrifice, sa mère tenait un bélier et attendait l’arrivée de son fils pour accomplir le rituel du sacrifice.

Hêmmu se sentit coupable de laisser sa mère ainsi, il lança son glaive mais celui-ci ne parvint pas à elle. Il se mit à réfléchir un instant et il s’écria : " je te rejoins, ma mère, je n’ai que toi monde".

Hêmmu u Namir sauta du trou et dévala les cieux. Par miracle une goutte de son sang atterrit sur le cou du bélier et l’égorgea.
Le symbole de l’amour est mort mais la morale de toute une histoire vient de naître.

Traduction française :
Abdellah GABOUNE
Khadija BOULMEDARAT
mondeberbere.com
Revenir en haut Aller en bas
http://art-amazigh.discutforum.com
Invité
InvitéMessageSujet: Re: Hemmu UNAMIR ( avec traduction)   Mer 16 Juil - 21:49

Azul Tanirt
Tanemmirt f asughel ad llid tiwit lli igan win Khadija Boulemdarat d Abdellah Gaboune
Tanemmirt bahra irghan
Ar timlilit
Ujjigh am afulki d ufra
Gwmam Zalhoud flower
Revenir en haut Aller en bas
amawasMessages : 28
Date d'inscription : 25/06/2008

MessageSujet: Re: Hemmu UNAMIR ( avec traduction)   Jeu 17 Juil - 12:26

merci tanirt
traduction bien faite
tfulki s tfransist oula s tmazight.
tanmirt a ultma tanirt
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé
MessageSujet: Re: Hemmu UNAMIR ( avec traduction)   

Revenir en haut Aller en bas
 
Hemmu UNAMIR ( avec traduction)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» [AIDE] Un tuto pout tout expliquer avec traduction
» Forum russe, mais avec traduction anglaise !
» [Lord Byron] Poèmes
» einige verben mit präpositionen
» Snoopy et les Peanuts - Intégrale [Monroe Schulz, Charles]

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
art amazigh :: Culture et Patrimoine Amazigh :: Littérature/Linguistique-
Sauter vers: