art amazigh

Site consacré à l'art amazigh, à la culture des berbères, aux coutumes des imazighen et traditions des chleuh. Notre objectif est de contribuer à faire connaître sur le web notre culture tamazight.
 
AccueilAccueil  PortailPortail  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  

Partagez | 
 

 Baba s n Simun tallast n GUY DE MAUPASSANT s tmazivt Tiss2 d tigira

Aller en bas 
AuteurMessage
RinasMessages : 68
Date d'inscription : 06/04/2009

MessageSujet: Baba s n Simun tallast n GUY DE MAUPASSANT s tmazivt Tiss2 d tigira   Sam 25 Avr - 11:25

Isyafa izzi n ul is icenbi idran ur ilin allav;dusn flla is,ur a sn ilkem mani,nnran t, ur izmer ad a sn irar,d nit v ugens is issvwzan is ur itthif baba s ara.Tazengart s iktar,tkka is gr as d imttawn t isemmxsayn ad d ur dern i udm is. ibidd as uxxuy ad ur isvuyy, tfkn as d imttawn, ulln d g is taspatthayt t issendun, tssenfg is yat tkulft izirzn v imllagutn is; aya iga nit tumast n ivuwwavn yummernin,mmezrayn ifassn qqen d flla tiwinst ,aywan ar tsaysan s:

" Ur ili baba s,ur ili baba s"

Tuki t tspatthayt, yali t id yan isidh, ili-n t yadlli kra n tsmmatin ddu idharn is,iknu igru tnt, iserrp ijillic s kra ila n tfasa i imagzarn is.Sin niv kradh ttiwmrazn, gin tavwyyit, ku-yan mani v t iga udhar is, imnger mad tn yanni izdha tn isdhcer d tizhmit g isn ilup. Iherbubn, amki da tgga tagwzdit dat n yan ivilfn alin as idammen ar d ur yisfiw; ilmma,yan ur sul igwra mad as idhern.

Ikwti d yan wacc ittmentran tudert ns,ad ig yan tam ussan,mad ilvev,ass an t id gwmern,Simun illa dinna.Igellin n unvjuf,ixxa, irku, isduhdat lliv a ur g is itnuccug mani,werrvn iguzzan ns,d tamart ibdgen tzgrar,allen ns ffuvn d, viklli xf issya ur ar itmussu,dili ns ad nnan"Immut";yan yadhnin isemd: "awa pra jjun isunfa yummer" Yasi uvdjaj Simun ad ilvev dv nettan, acu ur ili baba s am amhludh ad ur itthafn tadrimt.

Ilkem d aman,iwali tn ngin,yan mennaw iselman itcfen gan d tadfrirt, ar n tlmazn izan islaun aswir n waman,ikerrzn amtta ad tn ismuqul,acku yiwk t in mka d lhan.Mac kra n tikkal,zud yat tmjiwct d irzemn i idhaggwn sxraccanin addagn,naf mad tn in tppelb tuggugt,ad i tgga,tawngimt as d ittadhun d tgudhi icqqaqrn.

" Ad lvev acami ur tthifv baba"

Azemz yulba,icwa,tuga tpbbel d i tafukt,aman zddign,ttiwvaln tisit,izger d uvdjaj n umizzeg d tguni iggi n tuga irvan,aya as d tfl tagudhi d umtta lli t id ikkan.

Yan ugru azgzaw icrurudn g ir n idharn is,ig ad t yubr siv as izlv,ign d is cala,kradt twal ad as injem. Izbu t id v ixfawn n tiqqar gguranin,isthsa t s tfasa d yusi ad iffertl.Is ka ikums xf tmslatin issiv yuwk tigaldhin is aylliv rwasnt tikurayin,tith is zund aqaridh n urv,immav d wadhu s tiqqar n dat. Tdher d v unlli is yat tmammact ittiwskan v snat tflwin n usvar,izdi umsmar,s zig-zag,yat nnig tayy.Ikti d ilmma tigemmi ns tamzyant,ma s ider as d yan uviluf igrujjemn, isalla t xriri i tith,tzgert tuccnt v txssa ns yutc xf tfaddin is ar ipssu tazallit imyar ad st yaqra ndi taguni,mac taspatthayt ar is tbbi tiguriwin ur sul ittafa mani v t ifl,ar d sul ur iswingim kad yalla.S uzwi yan ufus issikl tivwradh is,taqqayt izurn tsawl d:

"Man aviluf k igan d vika a mimmi?"

Igrawl n s is sul ar t ukan ussakwi tspatthayt:

"Acku ... ur dar i baba.
_Manik? ad inna urgaz azmumg xf imi,ku-yan vur is yan.é
Ccil as d g is tffavnt tguriwin v taqqayt iqqen uviluf:
"Nekki ... nekk ur dar i illa.."
Tnfl tvara n uqddac,yukz mimmi s n ta blacut,ur yadlli illa yan d izzan tamazirt ur as ttiwbdar.
"Matti vin, as d inna, ssufu iman ik a iwi, an ddu s vur ma k,naf ak baba k"
Munen d ubrid,amqran yumz afus i umzyan,izmumg dav urgaz,acku izuzd ad izer ta Blancut,s t in ikkan s waflki,tg yat v trbatin iziln bahra,a ur imil isak akkw ixf is tafuda mmu yad ffavn idharn is acwari ur n g is yaggug ad t dav ffavn.
"Vid" As d inna upcmi, ar nit yaqra "Immi!". Tugga d yat tmvart, ibbi uqddacazmumg,tigira mad yukz is av sul ur itmllav yan d urbi ad,tbidd anyir n tggurt zun tiwzv i irgazn ad sar ur sersn adhar v satimi,acku irrumdh t yad yan g itsn. Takumbut gr ifassn, ilkkakd,isgnanni.
"Massa,amz iwim,iwiv am t id,icka dar wasif"
Yakwi n Simun xf umggerd n ma s,ityigil s is,amtta yuzzer d v walln is:
"Uhuy yami;is ddiv s wasif ad lviv,acku vwwin utn yi ... bbken yi ...acku ur tthafv baba "
Taddum, tawn tzuvi i tmvrtaylliv tdel tigullin is, ad irzem wakal tudf t ula addad v tlla,tmahacc iwi is s jjhalt,dern d imttawn i tudmt is.Argaz icka s mad izzig,man adhar n ittasi,siv n s is yuzzel Simun isqsa t:
" Is trit ad tgt baba? "
Isself d udvar yan ifssi idran.Ta Blancut tzizen ar tsmxsay tkarakidht,avwrab ka st id irurn,ifassn s sin iggi n ul is,isak wazzan asmaql vmk d vmk,awd-yan ur istan,yals:
" Iv ur trit,rad avulv ad lviv "
Aqddac iga t in s tathsa, d ismun d infurn is:
" Oad,riv .
_ Iwa ini ism nk,ad as d issdhfer,upcmi,fad t iniv i vwwin tizi ran ad ssen assav nk?
_ Filipp." ad d iffavn d imi n urgaz.
Yut Simun them, asak assav ad ixf is,ad n g is ivam, issavwd n s is tivirt is s tumert:
" Iwa! Filipp, zv tura tgit baba."
Isngarat uqddac d wakal, imappact dvya v tguzzin ns s snat, yakuf nit izmuzzal vzzifnin.
Taskkat-an, yiwdh s uvrbaz,tathsa iwerrvn as imdin, v ufuv,yittin s is urba ad t id yawk,siv t ijiyyf v unlli s tiguriwin viklli tismmatin n ildi:
" Baba ism is Filipp, aah! Filipp "Tnker tgdrurt n tumert ur tfl kra n tsga ur t tpba.
" Filipp mit? Filipp manwa? Ma za igan Filipp? mani v d tiwit Filipp ad?
Meqqar d tnukma tasa ns,d ur dar is astan s asn ittqen imawn nsn,inzev tn s uxzzur,ad immet ibidd,ula d tarwla ig tathsa. Ifukka t umasay n tinmel,yazen t i ma s.
Ma igan krad iyyirn,ad izray uqddac Filipp v ir n taddart n ta Balancut,yili mav t ittasi uvdjaj ad as isawl,kud tlla dili n userzm is. Ar as trar s tvart n ixf,jjun as d tiwn tathsa s is,amki jjun d netta an yukln v tgmmi ns.Aqq yuda t vunckkan,zund irgazn d tirni,ival tazuvi st iddaln tga g is tamyurt tizi as tsawl,d nit amunk ifruzzan,iv yad izdi,irxa ad ifruri,meqqar as tssipil ta Blancut,alidh s t g is bbin midden v tmazirt.
Simun ipmel bahra baba s amaynu,tamddit nna as yufa ar d is itpuwas.Ar ittidu s uvrbaz,izger tuzzumt n ingga ns min asn istan.
Yan wass, arba is imdin v umzwaru,yut t id:
" Ar tskkirkist kiyyi,kra n baba k ism is Filipp ur t tthaft.
_ Max maya? s unnukmu irur Simun
Isqacci walli idudhan is isawl is:
" Acku mtad is t tthaft, kun iga anarag n ma k."
Mnid n tilawt ad d isquqqin allen,irgagi Simun.Mqqar gan ifaddn is aman istan:
"Ukan iz,iga baba . _Izdhar, tathsa tiwk tinfurin n urba, ur nit iga baba k ivwzan."
Ilup d umzyan n ta Blancut taxsmart xf idmarn is,ar issukuf izmuzzaln v ubrid ittawin s wanudh n dda Lwizun,amras n twuri n Filipp. Anudh ad,zun antel xf d llan waddagn ad iga. Idnnuns bahra,vas yan wavad azwav d icmirriwn v tzazudht, isur d g smmus imziln zutfnin ivariwn nsn, izdubbuzn uzzal ittersn xf issuragn, ar smdudin imzgan, ilin tawwuri s tiddi s mad gan, ar sddiqisn am aylli ur yadder yan, allen nsn varnt v uzzal iqqedn ar t smxsayn. Dhnin iswingimn nsn lli yaqlayn ar tgguzn d igalmiwn nsn.
Yudf n Simun, min t izra yan,ur n ibidd ar tama n umddakwl is,lli d yuwk zr uvmmir is,igrawl d g is . Ibbi uncudh,rarn d irgazn anlli ar smuqquln. Tuzzumt n ifssi ad ur igin tamyurt v mant tizi an,av d yali yan uzat yamumn v taqqayt n Simun :
« Filipp,ini yi tidet, arba ndi inna yi gam-lli m is ur tgit nit baba ivwzan ?
_ Acu aya ? ad isqsa uqddac.
S tbahlalt t ilsan,istan :
_Mit ur tgit argaz n yami. »
Iskakked Filipp,ur d tiwn tathsa awd yan,tadala n ifassn zurnin s ssin isers t xf ignzi ns irba ufus n ugalim d immvin v ussarg. Iks tarwa n iblis.
Ismun is s kkuz gan as tith.Simun akwzaz gr igrzutn idehcrn, ittqeln .Alidh iswangm,yan g itsn taswingimt akkw sukan iwfawn nsn, s wazat yattuyn yaywuld xf ils is,iwattes sis Filipp :
« Ur ad taft mads t yufn.Ta Blancut,tarbat ivudan,tcwa,meqqar gar tawnza dar is, tamtthut ur ifl unrzu i urgaz izlulvn s waddur.
_ Ivwzan. » ad d uln s yat tmawayt s kradh itsn. Idhfer :
« Tigllint, tammara d itkka, ad tsgmi tssekr d apcmi ns,d mit d umtta ad tssengi zv mad sul ur tffuv ad t ddu s tfacaga,vass Rbbi imuln ad t issen,d mad g is isran.
_ Tvwzant. » Ad d mullin willi . iswadhn issemktayn takat v tzazudht ad sul grrun imzgan. Iknu n Filipp v Simun isawl is :
« Ddu ini n i ma k ,hati rad n ackiv v gridwan ad d is sawlv. » Igli Simun zv tvwradh, yadhu s umras is. S yan usatti as d dhern igalmiwn s smmus xf issuragn. Amki s aserwatn uzzal ar idh, dusn, ummern,mkan d igalmiwn nsn ivudan. Macc tiyti n Filipp, tekka akkw xf tin vwwin yadhnin, urn tfl awdpap v warzzun n ukardinal ittirirn ussan n tfugla,yati kra igan inwqsn ittnunin. S kra ila n tfasa as iddez uzzal ,tamu tiddi ns gr indggwin.
Igenna ircm qqap s itran smrvanin,lliv d yawd axxam isduqqr taggurt n ta Blancut, v tmlsit n acur av d ittaggwa,yat tberkast,yarudn,tamart ittiwrsamn, tmla d torrimt ixf is v umnyar tini s tazhayt :
« Ur icwi ad d tackt v idh iqqen,Mass Filipp. »
Ira ad isawl,igmgem,ivar tanilla ns.
Tsemd : « Tssent ukan, is d ur iqqan ad sul siti issa yan atay. »
Siv d inna.
« Ma rad d iggarn,iv trit ad tgt tanaragt iw ! »
Kra sul iskrukuzn ur sul illi.Mac netta ival is d yiwn i imzgan is yan uskurkc n txssa izzi n tmsrit illasn. Ivawl yudf ; Simun igen v udabu ns, yukz azat n tammaht,d kra n tguriwin idran ur ifawn n ma s ;ur issen aylliv ifl adabu ns taksart,ittwvi gr ivariwn n umddakwl is irwasn win Hiraql,isawl as :
« Rad tinit i ismun nk,mas d baba k iga t Filipp Remy amzil.D rad n yack ad yawk imzgan n yan ak iskern gar. »
Taskkat-an,avrbaz iktar,tivri tssenti,Simun immutti d yibzaw,tinfurin is da trgigiynt :
« Baba,s taqayt izurn as t inna,iga t Filipp Remy amzil,d yan yi iskrn gar,rad d yack ad yawk imzgan is. »
Tawalt ad,awdyan v tnucceg tathsa,acku ssen s umata matta wan igan Filipp Remy amzil,lan akkw s is turrut d uddur.
Revenir en haut Aller en bas
Tanirt
Admin
Admin
avatar

Messages : 737
Date d'inscription : 16/05/2008
Localisation : France

MessageSujet: Re: Baba s n Simun tallast n GUY DE MAUPASSANT s tmazivt Tiss2 d tigira   Lun 27 Avr - 18:07

Merci Rinas pour cette suite et fin de la traduction de la Nouvelle de Guy De Maupassant!
C'est un travail long et harassant que de traduire des oeuvres littéraires tout en leur conservant leur âme! C'est un beau travail réussi et je t'encourage personnellement à suivre cette voie car tamazight est une langue on ne peut plus littéraire avec toutes ses richesses linguistiques qui la rendent apte à recevoir les autres cultures très aisément!
Notre langue ne doit pas rester cloîtrée sans s'ouvrir aux autres.
Je te remercie quant à tes efforts louables pour cette belle manipulation linguistique de tamazight en tirant profit à bon escient de tes acquis riches et personnels concernant notre belle langue et celle de Molière!
Bravo à toi!!! respect
Et très bonne continuation dans cette trajectoire!
Merci Rinas pour ces bons moments de lecture!
flower
Tanirt.
Revenir en haut Aller en bas
http://art-amazigh.discutforum.com
Invité
InvitéMessageSujet: Re: Baba s n Simun tallast n GUY DE MAUPASSANT s tmazivt Tiss2 d tigira   Mer 16 Sep - 2:49

Rinas a écrit:
Isyafa izzi n ul is icenbi idran ur ilin allav;dusn flla is,ur a sn ilkem mani,nnran t, ur izmer ad a sn irar,d nit v ugens is issvwzan is ur itthif baba s ara.Tazengart s iktar,tkka is gr as d imttawn t isemmxsayn ad d ur dern i udm is. ibidd as uxxuy ad ur isvuyy, tfkn as d imttawn, ulln d g is taspatthayt t issendun, tssenfg is yat tkulft izirzn v imllagutn is; aya iga nit tumast n ivuwwavn yummernin,mmezrayn ifassn qqen d flla tiwinst ,aywan ar tsaysan s:

" Ur ili baba s,ur ili baba s"

Tuki t tspatthayt, yali t id yan isidh, ili-n t yadlli kra n tsmmatin ddu idharn is,iknu igru tnt, iserrp ijillic s kra ila n tfasa i imagzarn is.Sin niv kradh ttiwmrazn, gin tavwyyit, ku-yan mani v t iga udhar is, imnger mad tn yanni izdha tn isdhcer d tizhmit g isn ilup. Iherbubn, amki da tgga tagwzdit dat n yan ivilfn alin as idammen ar d ur yisfiw; ilmma,yan ur sul igwra mad as idhern.

Ikwti d yan wacc ittmentran tudert ns,ad ig yan tam ussan,mad ilvev,ass an t id gwmern,Simun illa dinna.Igellin n unvjuf,ixxa, irku, isduhdat lliv a ur g is itnuccug mani,werrvn iguzzan ns,d tamart ibdgen tzgrar,allen ns ffuvn d, viklli xf issya ur ar itmussu,dili ns ad nnan"Immut";yan yadhnin isemd: "awa pra jjun isunfa yummer" Yasi uvdjaj Simun ad ilvev dv nettan, acu ur ili baba s am amhludh ad ur itthafn tadrimt.

Ilkem d aman,iwali tn ngin,yan mennaw iselman itcfen gan d tadfrirt, ar n tlmazn izan islaun aswir n waman,ikerrzn amtta ad tn ismuqul,acku yiwk t in mka d lhan.Mac kra n tikkal,zud yat tmjiwct d irzemn i idhaggwn sxraccanin addagn,naf mad tn in tppelb tuggugt,ad i tgga,tawngimt as d ittadhun d tgudhi icqqaqrn.

" Ad lvev acami ur tthifv baba"

Azemz yulba,icwa,tuga tpbbel d i tafukt,aman zddign,ttiwvaln tisit,izger d uvdjaj n umizzeg d tguni iggi n tuga irvan,aya as d tfl tagudhi d umtta lli t id ikkan.

Yan ugru azgzaw icrurudn g ir n idharn is,ig ad t yubr siv as izlv,ign d is cala,kradt twal ad as injem. Izbu t id v ixfawn n tiqqar gguranin,isthsa t s tfasa d yusi ad iffertl.Is ka ikums xf tmslatin issiv yuwk tigaldhin is aylliv rwasnt tikurayin,tith is zund aqaridh n urv,immav d wadhu s tiqqar n dat. Tdher d v unlli is yat tmammact ittiwskan v snat tflwin n usvar,izdi umsmar,s zig-zag,yat nnig tayy.Ikti d ilmma tigemmi ns tamzyant,ma s ider as d yan uviluf igrujjemn, isalla t xriri i tith,tzgert tuccnt v txssa ns yutc xf tfaddin is ar ipssu tazallit imyar ad st yaqra ndi taguni,mac taspatthayt ar is tbbi tiguriwin ur sul ittafa mani v t ifl,ar d sul ur iswingim kad yalla.S uzwi yan ufus issikl tivwradh is,taqqayt izurn tsawl d:

"Man aviluf k igan d vika a mimmi?"

Igrawl n s is sul ar t ukan ussakwi tspatthayt:

"Acku ... ur dar i baba.
_Manik? ad inna urgaz azmumg xf imi,ku-yan vur is yan.é
Ccil as d g is tffavnt tguriwin v taqqayt iqqen uviluf:
"Nekki ... nekk ur dar i illa.."
Tnfl tvara n uqddac,yukz mimmi s n ta blacut,ur yadlli illa yan d izzan tamazirt ur as ttiwbdar.
"Matti vin, as d inna, ssufu iman ik a iwi, an ddu s vur ma k,naf ak baba k"
Munen d ubrid,amqran yumz afus i umzyan,izmumg dav urgaz,acku izuzd ad izer ta Blancut,s t in ikkan s waflki,tg yat v trbatin iziln bahra,a ur imil isak akkw ixf is tafuda mmu yad ffavn idharn is acwari ur n g is yaggug ad t dav ffavn.
"Vid" As d inna upcmi, ar nit yaqra "Immi!". Tugga d yat tmvart, ibbi uqddacazmumg,tigira mad yukz is av sul ur itmllav yan d urbi ad,tbidd anyir n tggurt zun tiwzv i irgazn ad sar ur sersn adhar v satimi,acku irrumdh t yad yan g itsn. Takumbut gr ifassn, ilkkakd,isgnanni.
"Massa,amz iwim,iwiv am t id,icka dar wasif"
Yakwi n Simun xf umggerd n ma s,ityigil s is,amtta yuzzer d v walln is:
"Uhuy yami;is ddiv s wasif ad lviv,acku vwwin utn yi ... bbken yi ...acku ur tthafv baba "
Taddum, tawn tzuvi i tmvrtaylliv tdel tigullin is, ad irzem wakal tudf t ula addad v tlla,tmahacc iwi is s jjhalt,dern d imttawn i tudmt is.Argaz icka s mad izzig,man adhar n ittasi,siv n s is yuzzel Simun isqsa t:
" Is trit ad tgt baba? "
Isself d udvar yan ifssi idran.Ta Blancut tzizen ar tsmxsay tkarakidht,avwrab ka st id irurn,ifassn s sin iggi n ul is,isak wazzan asmaql vmk d vmk,awd-yan ur istan,yals:
" Iv ur trit,rad avulv ad lviv "
Aqddac iga t in s tathsa, d ismun d infurn is:
" Oad,riv .
_ Iwa ini ism nk,ad as d issdhfer,upcmi,fad t iniv i vwwin tizi ran ad ssen assav nk?
_ Filipp." ad d iffavn d imi n urgaz.
Yut Simun them, asak assav ad ixf is,ad n g is ivam, issavwd n s is tivirt is s tumert:
" Iwa! Filipp, zv tura tgit baba."
Isngarat uqddac d wakal, imappact dvya v tguzzin ns s snat, yakuf nit izmuzzal vzzifnin.
Taskkat-an, yiwdh s uvrbaz,tathsa iwerrvn as imdin, v ufuv,yittin s is urba ad t id yawk,siv t ijiyyf v unlli s tiguriwin viklli tismmatin n ildi:
" Baba ism is Filipp, aah! Filipp "Tnker tgdrurt n tumert ur tfl kra n tsga ur t tpba.
" Filipp mit? Filipp manwa? Ma za igan Filipp? mani v d tiwit Filipp ad?
Meqqar d tnukma tasa ns,d ur dar is astan s asn ittqen imawn nsn,inzev tn s uxzzur,ad immet ibidd,ula d tarwla ig tathsa. Ifukka t umasay n tinmel,yazen t i ma s.
Ma igan krad iyyirn,ad izray uqddac Filipp v ir n taddart n ta Balancut,yili mav t ittasi uvdjaj ad as isawl,kud tlla dili n userzm is. Ar as trar s tvart n ixf,jjun as d tiwn tathsa s is,amki jjun d netta an yukln v tgmmi ns.Aqq yuda t vunckkan,zund irgazn d tirni,ival tazuvi st iddaln tga g is tamyurt tizi as tsawl,d nit amunk ifruzzan,iv yad izdi,irxa ad ifruri,meqqar as tssipil ta Blancut,alidh s t g is bbin midden v tmazirt.
Simun ipmel bahra baba s amaynu,tamddit nna as yufa ar d is itpuwas.Ar ittidu s uvrbaz,izger tuzzumt n ingga ns min asn istan.
Yan wass, arba is imdin v umzwaru,yut t id:
" Ar tskkirkist kiyyi,kra n baba k ism is Filipp ur t tthaft.
_ Max maya? s unnukmu irur Simun
Isqacci walli idudhan is isawl is:
" Acku mtad is t tthaft, kun iga anarag n ma k."
Mnid n tilawt ad d isquqqin allen,irgagi Simun.Mqqar gan ifaddn is aman istan:
"Ukan iz,iga baba . _Izdhar, tathsa tiwk tinfurin n urba, ur nit iga baba k ivwzan."
Ilup d umzyan n ta Blancut taxsmart xf idmarn is,ar issukuf izmuzzaln v ubrid ittawin s wanudh n dda Lwizun,amras n twuri n Filipp. Anudh ad,zun antel xf d llan waddagn ad iga. Idnnuns bahra,vas yan wavad azwav d icmirriwn v tzazudht, isur d g smmus imziln zutfnin ivariwn nsn, izdubbuzn uzzal ittersn xf issuragn, ar smdudin imzgan, ilin tawwuri s tiddi s mad gan, ar sddiqisn am aylli ur yadder yan, allen nsn varnt v uzzal iqqedn ar t smxsayn. Dhnin iswingimn nsn lli yaqlayn ar tgguzn d igalmiwn nsn.
Yudf n Simun, min t izra yan,ur n ibidd ar tama n umddakwl is,lli d yuwk zr uvmmir is,igrawl d g is . Ibbi uncudh,rarn d irgazn anlli ar smuqquln. Tuzzumt n ifssi ad ur igin tamyurt v mant tizi an,av d yali yan uzat yamumn v taqqayt n Simun :
« Filipp,ini yi tidet, arba ndi inna yi gam-lli m is ur tgit nit baba ivwzan ?
_ Acu aya ? ad isqsa uqddac.
S tbahlalt t ilsan,istan :
_Mit ur tgit argaz n yami. »
Iskakked Filipp,ur d tiwn tathsa awd yan,tadala n ifassn zurnin s ssin isers t xf ignzi ns irba ufus n ugalim d immvin v ussarg. Iks tarwa n iblis.
Ismun is s kkuz gan as tith.Simun akwzaz gr igrzutn idehcrn, ittqeln .Alidh iswangm,yan g itsn taswingimt akkw sukan iwfawn nsn, s wazat yattuyn yaywuld xf ils is,iwattes sis Filipp :
« Ur ad taft mads t yufn.Ta Blancut,tarbat ivudan,tcwa,meqqar gar tawnza dar is, tamtthut ur ifl unrzu i urgaz izlulvn s waddur.
_ Ivwzan. » ad d uln s yat tmawayt s kradh itsn. Idhfer :
« Tigllint, tammara d itkka, ad tsgmi tssekr d apcmi ns,d mit d umtta ad tssengi zv mad sul ur tffuv ad t ddu s tfacaga,vass Rbbi imuln ad t issen,d mad g is isran.
_ Tvwzant. » Ad d mullin willi . iswadhn issemktayn takat v tzazudht ad sul grrun imzgan. Iknu n Filipp v Simun isawl is :
« Ddu ini n i ma k ,hati rad n ackiv v gridwan ad d is sawlv. » Igli Simun zv tvwradh, yadhu s umras is. S yan usatti as d dhern igalmiwn s smmus xf issuragn. Amki s aserwatn uzzal ar idh, dusn, ummern,mkan d igalmiwn nsn ivudan. Macc tiyti n Filipp, tekka akkw xf tin vwwin yadhnin, urn tfl awdpap v warzzun n ukardinal ittirirn ussan n tfugla,yati kra igan inwqsn ittnunin. S kra ila n tfasa as iddez uzzal ,tamu tiddi ns gr indggwin.
Igenna ircm qqap s itran smrvanin,lliv d yawd axxam isduqqr taggurt n ta Blancut, v tmlsit n acur av d ittaggwa,yat tberkast,yarudn,tamart ittiwrsamn, tmla d torrimt ixf is v umnyar tini s tazhayt :
« Ur icwi ad d tackt v idh iqqen,Mass Filipp. »
Ira ad isawl,igmgem,ivar tanilla ns.
Tsemd : « Tssent ukan, is d ur iqqan ad sul siti issa yan atay. »
Siv d inna.
« Ma rad d iggarn,iv trit ad tgt tanaragt iw ! »
Kra sul iskrukuzn ur sul illi.Mac netta ival is d yiwn i imzgan is yan uskurkc n txssa izzi n tmsrit illasn. Ivawl yudf ; Simun igen v udabu ns, yukz azat n tammaht,d kra n tguriwin idran ur ifawn n ma s ;ur issen aylliv ifl adabu ns taksart,ittwvi gr ivariwn n umddakwl is irwasn win Hiraql,isawl as :
« Rad tinit i ismun nk,mas d baba k iga t Filipp Remy amzil.D rad n yack ad yawk imzgan n yan ak iskern gar. »
Taskkat-an,avrbaz iktar,tivri tssenti,Simun immutti d yibzaw,tinfurin is da trgigiynt :
« Baba,s taqayt izurn as t inna,iga t Filipp Remy amzil,d yan yi iskrn gar,rad d yack ad yawk imzgan is. »
Tawalt ad,awdyan v tnucceg tathsa,acku ssen s umata matta wan igan Filipp Remy amzil,lan akkw s is turrut d uddur.


Azul Rinas
Babas n Siman ark isnimmir f babas n Simun!
Ayyuz nek if usughel ad izilen lli tskert i tallast n Guy De Maupassant

Gwamk Zalhoud babas n Siman :alvas: :fleur: :fleur: :fleur:
Revenir en haut Aller en bas
chechanq

avatar

Messages : 40
Date d'inscription : 11/03/2009
Localisation : tafraout-tata=tamazgha

MessageSujet: Re: Baba s n Simun tallast n GUY DE MAUPASSANT s tmazivt Tiss2 d tigira   Jeu 17 Sep - 14:00

azul ait ghid

rinas tanmirt atas f ussughl ad n-talast yussin assagh n babas n siman
issak tla yan ussma9l bahra iziln hussatm ad lah tsakat astin nssag s tutlayt n yuba
gwmas n siman yak azalhoud Question Very Happy

ayuuuz nk rinas bravo :fleur: :fleur:
Revenir en haut Aller en bas
http://www.aitfraout.keuf.net
Contenu sponsorisé
MessageSujet: Re: Baba s n Simun tallast n GUY DE MAUPASSANT s tmazivt Tiss2 d tigira   

Revenir en haut Aller en bas
 
Baba s n Simun tallast n GUY DE MAUPASSANT s tmazivt Tiss2 d tigira
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Baba o'riley par Blue Man Group !!!
» Caverne d'Ali Baba sur ebay
» ~ Par un froid matin d'hiver [PV Léo Baskerville & Baba Yaga]
» Baba au rhum
» salut moi c'est baba!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
art amazigh :: Culture et Patrimoine Amazigh :: Littérature/Linguistique-
Sauter vers: