art amazigh

Site consacré à l'art amazigh, à la culture des berbères, aux coutumes des imazighen et traditions des chleuh. Notre objectif est de contribuer à faire connaître sur le web notre culture tamazight.
 
AccueilAccueil  PortailPortail  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  

Partagez | 
 

 Zrifa tixfddit,

Aller en bas 
AuteurMessage
RinasMessages : 68
Date d'inscription : 06/04/2009

MessageSujet: Zrifa tixfddit,   Dim 1 Nov - 13:14

Zrifa tixfddit n ifssi idran

Izri 01


Yam:
Zikk ndi, yan tid iktin lliv isawal kukra; ikkatin yan urgaz ibuvlan bahra, mmu giv tanaragt; iwcl siti darat n yat tayri isddiqisn tqd aylliv tsggerf itbirn v tagant tssaz ayyur i tafukt irks id d uzal; rumsiv t, awd netta vmkan jjun d imi ns ad iffuv:" Ur ssinav manik a rad rtg rudert iw min kmmin!" Iv t ur zriv as sur av izray wass, vin s imudda ig yi v tama n is aylliv d tlal illi tnv tsmd tisnfad i tayri nv.
Imil udhnv mad ayyur, wis sin,imatr yi idh d uzal, ur ifl man asafar ur yi tid yiwi, ula mani s as nnan ur yi asd isuka; tamadhunt tzubda, izun wayyur wis smmus nekk ar ttamumv, ar ttmduv,nettan ar d ittiziy nivd nekkin ad fllas itggan aggwa d tgudit sul ur izmrn ad tsniri ixf is min tiwisi n is;tawn imma tmtci i tayri lli ar t tsxsay imikk s imikk,ivd i sar ittavul ig afcad i waddad g lliv.
Izun ussgas mad dhrv s wakal,syafav ufudh inu gguran akmurn d;illi n icayfn xf tmrawt is izwarn tskubbr nnig ixf inu ar yi tzuzzur tugmimin igguran, iswa yin lpal duyv d,s ils izzayn as as nniv:

Yuda a illi v ummta yuda km! ad km ur izziwiz
Umuddu nu,wis sa ignwan av rad km dhufv
Vama tzilt tgrurzt, amki ad gim riv
Ahusku nm ad t ur lkmn warrasn
Ssanf axwccan, imi nu sar t iffuv uzmumg.

Kuyass ar d tslay asndhl inu, ar n gis talla ar d tjjawn amtta,man takrrayt d tmmara ur d tkka, tut ad tvama tgrurz tzil isur uzmumg xf imi nu. Tavul d tgrst, telm i sndhl inu apayk umlil s udfl;talid tafukt,azenzar is izwarn issensr ifulu g is yulwan, izutf nit dav isndhl inu. Tizi an ad iwcl baba's n illi tattut yadhnin.
Tamvart tamaynut trba d s tgmmi s tin ikkan tga tinu snat istis,issxlawn s ufulki, tudmt n kuyat g itsnt ur ar g is tjjiwin tith amnnad, macc izzhi n ulawn isnt avn utnt tblankiwin tiswit, ulawn dhlanin zun idh min tamayyurt adhar n ityasaynu ibbi.
Ayhayya n txfddit, tigllint rzemnt d xflla's tiggura n unulfn d imrmidn.
Izri02

Taymat 01: Wa zrifa takrfa
Taymat 02:Wa cirkan igdhn v irkan.
Taymat 01:Wa mmu irkan wala inkan.
Taymat 02: A tazamma ar ntggant v ivwgmma
Taymat 01: A tamxiynt ar ttlv tikint.
Taymat 02:Wa zgzu,ittin gi tnv ar n tmuktu.
Taymat 01: Wa zrifa takrfa

Taymat 02:Wa cirkan igdhn v irkan.
Taymat 01:Wa mmu irkan wala inkan.
Taymat 02: A tazamma ar ntggant v ivwgmma
Taymat 01: A tamxiynt ar ttlv tikint.
Taymat 02:Wa zgzu,ittin gi tnv ar n tmuktu.

Taymat 01: A tablinka baba'm ur km ir
Taymat02:Mmu ipjrurn ad d ur tzrayt agrur
Taymat 01: meqqar tallat a tavwznt iccan tarwa
Taymat02: Ur sul tlit tavamt ilufza ad winm ad gan a takrfa


Izri03
Taymat 01: Wa zrifa takrfa
Taymat 02:Wa cirkan igdhn v irkan.
Taymat 01:Wa mmu irkan wala inkan.
Taymat 02: A tazamma ar ntggant v ivwgmma
Taymat 01: A tamxiynt ar ttlv tikint.
Taymat 02:Wa zgzu,ittin gi tnv ar n tmuktu.
Taymat 01: Wa zrifa takrfa


Zrifa : Imul wass a baba!

Taymat 02:
A nekkin d irban tahra d istis s illi!
Man tammara d trfafant d ur ittarn v unlli;
Ksernt g is, gint t d tathsa skern g is imdilli
Sserksnt as imvdi d ufran,ass d iluln v ifssi
Idh d irupn,tssu akal v unwal ixf nnig inki
Yawn as d ivd ar tamggert asint as mmi ivd lli.

Taymat01: zrifa takrfa!
Zrifa : Imul wass a baba!
Taymat02: Tiswak lsant ijjign,azkka almuggar.
Taymat01:Awi yi a baba ur jjun kkiv almuggar.
Taymat02:Izli vass i irgazn,yan wass v asyafan is gan kra
Mad tvujbamt a isti awiv tid ar darun?
Taymat02:Tisvnas ircmn s itran
Taccayt ar afud s uklu n urtan.
Taymat01:Baba rivisni n ixf n igldan
Tdfina iv t lsiv am anglus iv ilul v ignwan.
Taymat02:Zrifa,rzem imi i ul inin mad ran;
Ini illan v sa ikaln baba'm edharn i mad nnan
Zrifa :
A nekk a baba s tin tkkit tgit,
Kra riv ilkm t ufus n yan igan adrfi
Iv ikkes tikssad i ul issanf isasan i unlli
Avaws zwarn ixri ak rzza nk bbiti
Sipil i tazzit ad ur trz ula ttmri
G t id dat ik,iv d tughitar ak d issekti
Tandra d ittawn i usndhl,d waggas n rzza lli.

Izri04

Yam:


Mit d ummttha ad jarant walln nilli
Tktar tfja,jjawn waylaln,sar tn ikka irifi
Usin d isura amttha s usndhl iw is akkw ingi
Isu wakal issun tiznint n iman iw
Immvi d taddagt n ifsan g wahli wahli
Tg amalu i illi ikkatn ad tvama tgrurz rfalki
Ig awttas s ad ttu timrzag n idh lli.


Izri05


Saysa n YamIzri06

Agldun : Akal ifrv, ur d nkki as t izgaln
Azat darat : awi tawjja s mani as igan ukan ar thdart
Agldun : Uhuy berra gi s anzar vi yuf intel
Azat darat: Iv ibdg wakal rar tawjja s ufasi,smrarat xf uzlmadh
Agldun : inna s di tkkit ur av tbiddad ar tkurkenni
Azat darat: abddad ar izzmaw,iqqand ad twala yat tsga
Agldun: Zun iv tbidd, zun i var tnuccug, adhar igli t
Azat darat: iv tbidd tifikit a yan tqqan kid tdhuri
Agldun: iv dherv nkkrv ssusv agdrur
Azat darat: tadhuri n igldan zun tisit irzan
Agldun:Manik iz iv t ur ngli s udhar?
Azat darat:azru ittkurkennin ur av ttasin tallavt
Takwtmit iv ur tmun d ukuray ur ar tsgalf
Agldun:Ur yuda wallun iv tn ismun ngirin s ukuray?
Azat darat:iqqand ad n ittwvi v unlli is tgit tikki n ignwan
Agldun: Manik rad skrv nekki ur myarv?
Azat darat:Ad ccin ur jjawn, tgt asn asirm g usawn.
Agldun:Imma za nekki ipmln tasga d urarn?
Azat darat: Ur d ma trit d ma tgit as llant tglday
Mas d iqqan ad yili, zun akwba v llant tglay
Agldun:Mac nekki kkusiv tagldunt azkka tagldit.
Azat darat:Tagldit ur av tyakka, ur ttukus is av ttiwkkas.
Agldun:Meqqar av iga bab ignwan d igldan?
Azat darat:as d iqqan adn izzu v unlli n ugzdi
Agldun: Iv av ur napya d ugzdi, ma za igan tidet?
Azat darat:Yan mmu idus wafud, ikkes ayda n imzlad yasi azgwn, yals ibdhu asn aylli ivaman as tnapya yan d wayy.
Agldun: menck ad yi iqaddan ad dusv!
Azat darat:Immut ugllid isul ugllid.

Izri07

Taymat01: I rad ncc!
Is trit ad tskkust?
Yah,skkiws yuf i var tqqelt.
Uhu, yuf ad tqqelt,iv tskkiwst zun iv ur tllit.
Macc zun iv tskkust zun i var tqqelt
Asirm walli,iv iga marur yawi anlli
Iv iga agdrur ikks i walln izri
Taymat02. yam tucka d! sksav tin.
Tsllat as? Nekki sslav as, uhuy ufiv tin v tasa nu.
Ur km yav fad?
Taymat01:Uhu,is nit nlla?
Is nit nga tidet illan v ixfawn nv?
Taymat02:Amz yat tissi nwaman
Yav km irifi iqqur imi nm.
Iv ur nlla marad ig vwad av ivaln v unlli ns?
Su amz tissi ad n waman! Afgan iv ur iswa ar itziwjiw.

Taymat01:Ass lli tktit,tumz yi tawla,yack id bavrar,sizwar ur yi issiwd, valv t amaray, ar isaka ifassn is xf tavssa nu, iburc ilm inu,izgryi uvdjaj,imikk ig yi taqqayt,svuyyv s tfasa macc ur yi tsllat kmmin yak?
? Argaz zun bavrar ad iga vwzanv nivd uhu

Taymat02:Gar d iqqan ku tamvart.
Su yav km fad yak?

Taymat01:Ur akkw ssinv
Ad t sesv vi nivd vin?
Taymat02:Yah tanmmirt,vika icwa.
Takna :Rad ncc!Mad tskarmt?
Taymat02:Ad ng timvarin.
Taymat01:Ur rad issen.
Taymat02: smaql nga d timvarin.
Taymat01:Zund timvarin
Daenv tibbatin
Yak bzgent tinm
Taymat02:waxxa gisnt ur illi ukfay
Iv tnt isli ufus ar ttufnt
Takna: Rad ncc,Mun amd!
Taymat01:ula tibakllatin
Taymat02: d igalidn
Taymat01: is tannit agalid ns?
Wins isdid, nkki dari azuk
Takna: Rad ncc!Mas nqqel?
Taymat02 Argaz ipml azukk
Taymat01 Ula tiwlzay dhnin.
Takna.I rad ncc§
Taymat02: tura nttaf tibbatin, tbakllatin, igalidn d uzukk ma issen?
Taymat01 nekki tusi yi tvufimtad is ufiv tiyti n usllab
Max lliv ar ur tcttat?
Takna: Agllidivra i mmara tirbatin n tmazirt s yat tfugla n krad ussan i rad isti tanaragt n mimmi's.
Taymat01: Zrifa,wa zrifaaywa d ar vi
Smaql g igi,ur km ssusmv?
Zrifa:Uhu!
Taymat01:"Thuskit tfulkit bahra" ini t!
Zrifa:Tzilt bahra
Taymat01:Als as!
Zrifa:Tzilt bahra
Taymat01:Dav!
Zrifa:Tzilt bahra
Taymat02: ur tgit mad nttmuna s tfugla n ugllid
Takna:Ur ttaft tfina ula taccayt n idh mad tlssat
Zrifa:Istma dar snt ma iggutn v tmlsa, ad yi ssufdnt yat
Takna: Ur tssent i saysa kra illan rad g im ithssa
Zrifa: Zrifa takrfa,zrifa mmirkan
Zrifa takrfa zrifa mmi ivd lli
Tssent is yi ur utint s umya g saysa
Takna : Frn sa iswgga n ibawn ur ta iswa islm tith n tafukt,ilmma nawi km di dnv s tfugla.
Miza a Zrifa ur as tufit ula di tkkit mani,ur tthift taccayt
n idh, ur tssent i saysa.
Zrifa : Talilt a igdhad ! Talilt a aylaln ! Talilt a kra iswan amttha
n tfdja n isndhaln !
Talilt i lal n umttha inqqan irafan, awsat as g ufran !
Takna : Is am tssent iv tsettft ibawn mkda n itran v ignwan ;taggug km tfugla d mas tid iwalan.
Yan ur itthifn taccayt n idh,ur issen i saysa, yamz akal yanf i isidh, ad ka ur ibrri tasa.
Zrifa : Istma, tthafnt timlsa s ugudi, iv yi ssufdnt yat ur irzi
wafudi.
Saysa iv t ittuv tammara ka,istma ur yi utint v tiddi ula tawada.
Taymat01 : Iv idel yan s waddal n wayyadh, tivzi n idh, ra tid tfl i usmmidh.
Taymat02 : Ur d iv tsa tiddi, tvudu twada, is issen yan i saysa.Izri08

Zrifa s tmawayt

Ignwan mani v iberrm uvaras nnun ?
Istma spacant akal ula mad g is illan
Ivama d ugrurz d ufulki i yan itterzan
Iv idus wafud tg tudert tagant min izrfan.
Talilt a immi tapnint inva yi umarg nnun
Giv mkda tssirimt,ur jjun ttuv tilli zrinin
Ul ar sul ttakzav ixf inu iv n isur v waman ,
Mqqar zddign,tawlaft d ittaln, tin tisi ifruzzan
Udhnv kmin d uncud ittarn ar ittawn i tnzar
Gin avad ur ixssin tasa nu ad ssnwan.
Immi giv nekki kemmi max ad lalv i watthan ?


Izri09

Taymat01 : Smaql,is pliv amki ? Agldun ipml tazuvi.
Taymat02 :Meqqar, ur d dim yucka,idh yuf g is asggan meqqar
idhla.
Takna : Ma s ntqqel ati ? taziri tlla d v usatti.
Taymat01 : All d idmarn ad aggwin, agldun ar t snusint tibbatin.
Taymat02 : Ixzukn ad ittawin tithn n ugldun, winm imzzi, winu
Zund allun.
Takna : Ls kmmin azggwav tallet d idmarn
Ls kmmin asggan tssagwt d ixzukn
Tan mmu gitunt isapa, ad ur ttu xttan
Iv iffuv afus,app nm a tagudhi d wattan
Taymat01 : S vika fulkiv a yam ?
Takna : Yah iv tmummit.
Taymat02 :Imma nkki is zilv a yam ?
Takna :Wayh iv thurrit.


Izri10.

Saysa n Yam
Izri11

Zrifa : Iga ma s tuga taddart, tvawl Zrifa tktar tikint s waman tsers tin xf inkan aylliv rvan, tcfd, tzul allen is s umzwal n ma’s lli s tusi v tazzenbilt lli as rfka, tawk d g is amizar aessgan tssutlt id i tvssa n is tasi d imkrad s tin tkka tlsa tn tg tnin v inkan aylliv jdern tsak ivd nsn tivwmrin n tgmmi, tqen agzzum n rzza n babas ibbi uvaws i umggerdh is, tffav tamz abrid s usndhl n ma’s, tssutl as kradt twal,tutc xf ifadn is ad talla, varnt as walln,tall tnt g taddagt d immvin dili usndhl n ma’s trzem d taqqayt is i :

Irbbi a taddagt n isndhaln lua am d urv
Wa mmas a mmasamt sslsamt yi taccayt n urv
Mqqar ila ugldun isk ur rad yit ikkis usufv
Istma ka d iran ad sslfnt tilli d ityaran xflla tnv
Nkkin tins ad giv ig winu mqqar tn ur tzra tith nv
Tasa wa tasa ad t yaddern mdadi a taddagt n umttha nv
Sselsamt yi ccayt n urv ittgnan s ifulu n nnuqqert.

Imikk had yan waylal ircmn izuzzr d yat taccayt n urv ittgwnan s ifulu n nuqrt, d turzin, s ilm n uznkd iqqen s ifalan n urv ;tpzzem Zrifa, tesm takffut tsni as isni ismrvan, tqqen tazlagt i tmggert,tsak tswik i tnfurin is,twats ibergmmi n ugllid.
La tamtthut n baba’s,la istma’s t yukzen, is akkw valnt is tga illis n kra n ugllid n tmurt ur igin tinsnt. Ur n tamnt ad tg Zrifa lli n flnt ar tfrun ibawn v uvgwmmi. Is tin ukan izelm ugldun, ivwi t s sin ifassn isaysa d is yagwi ilmmadin ad sul isaysa awd yat yadhnin ur igin Zrifa ; ula i vivra kra n umnay niv anmvur i Zrifa ad d is isaysa siv n flla s ibidd yini as : « Xtta tanaka in aya, ur rad d is isaysa awdyan »

Twats Zrifa asndl n ma’s, tssutl as kradt twal,tutc xf ifadn is ad talla, varnt as walln,tall tnt g taddagt d immvin dili usndhl n ma’s trzem d taqqayt is i :


Irbbi a taddagt n isndhaln lua am d urv
Wa mmas a mmasamt sslsamt yi taccayt n urv
Mqqar ila ugldun isk ur rad yit ikkis usufv
Istma ka d iran ad sslfnt tilli d ityaran xflla tnv
Nkkin tins ad giv ig winu mqqar tn ur tzra tith nv
Tasa wa tasa ad t yaddern mdadi a taddagt n umttha nv
Sselsamt yi ccayt n urv ittgnan s ifulu n nnuqqert.

Izri12

Agldun : Manza t,mani v n terkws ? Tkka tin dvi,mad tga ?
Baba’s ad tgit ? Yak ? irwas iz d andaru yad av n ypba.
Taymat02 : Ara fk yi aglzzim, fk yi d acaqqur ad nxlu andaru
Ma s tqqelt ? ara d agllzim d ucaqur
Agldun : ur g is tlla ur vin tlla.
Izri13


Ignwan mani v iberrm uvaras nnun ?
Istma spacant akal ula mad g is illan
Ivama d ugrurz d ufulki i yan itterzan
Iv idus wafud tg tudert tagant min izrfan.
Talilt a immi tapnint inva yi umarg nnun
Giv mkda tssirimt,ur jjun ttuv tilli zrinin
Ul ar sul ttakzav ixf inu iv n isur v waman ,
Mqqar zddign,tawlaft d ittaln, tin tisi ifruzzan
Udhnv kmin d uncud ittarn ar ittawn i tnzar
Gin avad ur ixssin tasa nu ad ssnwan.
Immi giv nekki kemmi max ad lalv i watthan ?Rinas v Tildhi n Imswan Ut 2001
Revenir en haut Aller en bas
itrinit
Modérateur
Modérateur
avatar

Messages : 441
Date d'inscription : 18/05/2008
Localisation : Agadir

MessageSujet: Re: Zrifa tixfddit,   Mar 17 Nov - 16:53

Tanmirt agwma rinas f ttallast n zrifa tixfddit
nkkin nnigh is akw gis tskrt tamzgunt.
Tssusm iyyi bahra, tyara s yat tgharast imerksn ngr amjrrd d tmdyazt. thank

Ghir tiggira n tallast (la fin) ur bahra ifaw, nighdd nkkin attin ur yukwzn, ur sul ssengh mad ijran.
Tanmirt nk d ayyuz nk
merci
Revenir en haut Aller en bas
 
Zrifa tixfddit,
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
art amazigh :: Culture et Patrimoine Amazigh :: Littérature/Linguistique-
Sauter vers: