art amazigh

Site consacré à l'art amazigh, à la culture des berbères, aux coutumes des imazighen et traditions des chleuh. Notre objectif est de contribuer à faire connaître sur le web notre culture tamazight.
 
AccueilAccueil  PortailPortail  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  

Partagez | 
 

 Un passage du roman"Il était une fois un couple heureux" de med Khayreddine I Itrinit d Arouhal i Tanit

Aller en bas 
AuteurMessage
RinasMessages : 68
Date d'inscription : 06/04/2009

MessageSujet: Un passage du roman"Il était une fois un couple heureux" de med Khayreddine I Itrinit d Arouhal i Tanit   Sam 7 Nov - 12:13

…Yat tiylgi,kra-yan isduqer taggurt,immatti wawssar ad irzem,izma nit lliv yukz imzzi,ur sul izzig kra yusi: d amddakwl is aqbur g Fransa yudhad, mad n ikka kramraw iswggasn g uzwag izdin. Ismmerpbatn d id ssalamuolik wartalla hyyan, alin nit s tmshrit, skkiwsn yan mnid n yan muckkun i ngr a tsn yat tizi icwan.
_ Ur akkw bahra g ik yiwi uzmz yat, as inna wawssar. Tsozrit sul ukan, ini is tn tuft g walln n tiwtmin. Mad d igguran a Rdwan lliv d tktit tackid? Ini yi mad ak isuqsn tbbit d g uqccab a Rdwan?
_ Yad kramraw iswggasn ad n sul ur uklv g tmazirt. Mas ak tnnit ad t vid stthav,yan ur itthafn dul yan …. ma ur igin kyyin ad sul illan vuri? Mayan a xfn vamav dinna. Gav afransis zund nettni, ar frruv tifgurin, ar tzativ (je vote), tadimukrasit nettat ayan. Dari kradh warracn, yan ar didi iswwuri g tpanut n igr-amtcu (agro-alimentaire),sin llan s twwuriwin timslalin, yan adhbib, wis sin amnoar, kra yi d igan adhar amr amarg ad k zrv aggwivd s ik.Bbiv d tanfult n tsafagt am amallay,iliv d xf lla'k. Sin ikertun fkv tn id i Lkar n Bariz-Tiznit.Lkmv d kruv yat tamubil, imalas ad iwiv, ur rad tin akwiv.
_ Ur g is act-ar-vi! As inna wawssar.Hyya rad tmklut di dnv.
_ Mit za.
_ Tnst dar n var azkka.
_ Uhuy, ur as ufiv, vuri kra ilmuqqarn di Agadir. Ikartun lli rad k id lkmn ar gr ifassn ik, accafur s ixf is a rad ak tn d isslin.
_ Ur yi yuma mani s tumrt allig k zriv. As inna wawssar. Is ar sul tssat atay?
_Aqq mit iz! Is as d smdv azyir icwan, d tismmadhin zuzwanin.
Agam an ad tdlf tawssart, tanaragt n Bucoib,s tmshrit.
_ Smaql za, zr iz mad iga wad dar nv yuckan? Isqsa wawssar.
Tmuckka as yan imikk,tini
_ Wahli prmv t ,gammiv ad t akwzv.
_ Is nit ur idrus ma izrin,ur xf lla'm illa yat. Ur d Rdwan aya? Amddakwl lli nv g Fransa.
_ F-umggerd iw abla nettan aya. Man sul itamn ad yavul. Berrk a Rdwan g tigmmi nk, hati yan n tawja ad tgit. Ad ftuv ad awn d piyylv yan ukwas n watay d imikk n lfakit. Tddu,tawid di dis ifcka n watay, tittin g itsn, xf ad msawaln mkan ran, taywa ar thiyyal tugmimt, Amucc ikelkdn s imzzi,yijnjr d tbakllat is, yadhu s tuwsadht iga d tissi.
_ Is ak tssent, Kyyin! As inna Rdwan, tiwssant g Bariz. Yan mennaw ussan ayad, ttiwbdart g yan radyu n tmazivt. Awr imil mayan ad g igi isnusin amarg ad ackiv. Amssays (animateur) lli nit ssenv,ibbid yan imcdh imdharan g izlan nk xf ugerram. Murran ad iga, ur n ifl llig idhr g udlis ik. Ini yi is sul vurk idlisn yadhnin agi ?
_ Yah, rad ak uciv g isn kradh.
Iddu isiggl tn id g yan uzznbil n usvarikwlaln, inadhr tn Rdwan immzwi:
_ Timuzunin n tzuri ad gan idlisn ad nk a amddakwl iw! Wid g Bariz, rad nit imdhara watig nsn. Matta wad ak izzugzn takaligrafit ad izhiln?
_ Yan umpdhar n lmderst. A istan wawssar.
_ Aylli tffuv turda.
_ mkan tgit amdiaz,tskrt amras ik,wahli wahli!aylli tskart ur ili atig.
_ Tanmmirt amddakwl iw,awa adj anv g maya, rad tn tvrt ixf isyya, sawl anv xf kra yadhn. Manik ad n tga Fransa?
_ Fransa, aynna s tfttu ar thrac,tafuda ur vu ris mad tlhu,da tdrugi, tdyali, zoma ar tzznza ar tssav g tidrugin, ad as isapa mad tssa, tffuv s tukkrdha aman alln,ar tkccadh azal tpma g tpuna,igurarn n umitru, itubisn. Iv d yiwi Rbbikra n ubulis issutc kra-yan,han idh an d irupn, rad tgrawl xf imi,ar d tffuvn, jdrn walbnuwatn, d timubilin, mmergn ibrgadzn( supermarchés) d tpuna,tiwggasn isurthin….Filmin maya,izri iwlafn g tilizritn (télévisions); aflla-n-wawal,maya ar issiwid ifransisn n tadala tamjahdit,van a x far tzatin i ir-fassi (extrême droite). Tafacisit s uklu afransis! Aorab ad ilkm udhad, a ris tsikin ta viza,iv g is dhrn, jiyyfn t id,niv t in qqen g ibenniqn mad ifrv waddad is. Yan igan min-arra,iga nit min tuzdvt, yili kra ikka g umdja. Igwyya gurrmnin iga vur sn ad nvin u tmzva zun iv sslfn i udmawn isn, ar ka thdharn iv usin iman is.Nkki ur a yi tpadant timukrisin ad; waxxa izzmaw vad itgurun.
_ Ilin sul imsadhn iran ad zugn s FRansa! Mta helli ssen is sul ur lin tavamt g tmura n Urubba. Maymi rad tmmalt i uqbban? As irur wawssar.
_Nekk ksiv n i maya zikk, nkrv asiv tasmura (nationalité) n Fransa, lliv sul tga ludha,gav anamur yuvdn,ittuqarn tinumin(lois) n tnagdudit (République),ur an tcidhv i kra as ur igin,d nit tuggt n ayt tmazva ur a tfukkun iskkiln.
_Zund ukan wid illan agi,as inna wawssar.
_Wwi llan gr ayt-dar isn,ur tn izziwz yan.
_ Tvwzant.
Tsnara tn tawssart.
_ Awa tnfl tmazirt s yat twalt, ad inna Rdwan. Awd vi ar istrar (se modernise).
_Yah, macc tga vass tatrarit (modernité) tananayt,ad istan wawssar,tmls yan ufus n gar ivmi,dvya tnsr,taggwid tavara ivwzan n tvawsiwin. Midden agi ur av sul ttuqarn yan mad ur igin aqaridh. Yan wass rad yurri wasun d talat ad gan tanzzruft. Mamnk rad icqqu i yan jjun ur itthfn yat, meqqar d ujrwidh ur xf llas ihyya. Takrrayt tzrit g Fransa ur t tsaswa d tin vi, tinv tga aggwa d ittkfan zv wafa unck lli sad tthaz ar ttcfal,viklli n umzzikudr (microbe). Fransa vu ris imassn, d tzmer ad tsmkilil tins ar d taf afssay, imikk n tizi n urmmadh takwi t;ackid awa s vi lliv gudint tasutin xf tasutin n tkrrayt aylliv av d tlkm amki s t ntannay vassa,ar tbzag tssrkuku tasiliwin n wamun.
G wamun ,vass anbvur ad iskarn kra ira iddu s vin ka ira. Tuggt nttat ar n tnjillif ar tbrbur izzi n yan ifri itmlallin. Ayhayya i tmlillay. Nlla d g ir n ifri n wavwzn. Tukin taysi d tmyurin, idda urzki n tawtmt d wazzan, tifrxin ar tmrdhant, awd iferxan. Tarwa skubbern agwns n iqudas. Acku kra skarn ur t ufin. Imanllitn (mentalités) as d iqqan ad nfln.
_ Asnfsi nk innumi ,tvwzant iv ur nfln imanllitn amya ur rad iffuv. Ini yi timdyazin nk i ra d ilint g tssfifin, iv d ur yazh, ur ran yaggug,iwiv ak d ukan yan mnnaw igadjitn. Rad k sfrujjun. Yla atay lli tpmlt, d tabava st innan d ixf is acku amtaybi n tskwflt izwarn ad tgit, iqqand ad ak tid ttaznv tawalt ar tayya,rad k issusm urbbij ak d stiv… Ini is sul tthaft avyyul?
_Uhuy, vuri taserdunt, avyyul ur av sul iskar ixss imqqurn agi, walli dari igguran ccan t ihaqqarn ad ak iniv kradh isggwasn aya. Vi ad idher umuder n uzagg lupn in tavssa is i tmtci. Tura vuri yat tsrdunt iplan, ar ka tsddiqis, ur tra vass ad as ikks ckal tngi,macc mkan ur yi d ittav, da tvama ttiwqqan g usds.
_ Ndi, ar tdduv s ugdz yat twalt g imalas,imma tura ar as tkkav kradh iyyirn. Aynna ira yan ar t ittafa g tpanut n usun, ur sul iga uzmz mklli s tin ikka.
_ Aqq is icwa maya.,as d istan Rdwan.
Tizi yan sllan i zzaza n uqryan.
_ abbandi lli igan Hmad a igwmrn tiskwrin, as inna wawssar.
_ Inivi lli ayan?
_Yah, nniv as yad ad yi d igwmr kra n tmnsadht i imkli n vass, iga imiss, pmlv t bahra.
Immatti wawssar yaggwin d usrzm,ukan yurrid iggawr
_ Iwiv t id nnican,as inna,nettan a iga,ikerd vi.
Mrawt tusdadin ad izrin, lliv ad ityasay taggurt s usduqqr. Tawssart ad immattin trzem ,lliv d turri tzzig d sdhist tskwrin isuddumn s idammn .
Amucc ibbi cala imdi i la lis,lli t ismdurran. Izmr ad as izbu yat n tswkrin ismiqqitn sul.
_ Hmad if lak d xxtid,as tnna tussart,giv as iman ad d ikcm yagwi,irwas is dar is ma iskar.
_ mad vu ris illan ad t iskar ! Is ukan yuf is ad ig fvnit, igiwr d midden ;iga ndi amzhlay. Is awn tssenm ad n tbbero s tswkrin ad !
_ Ar tnt ukan cttav id-pina g Bariz, macc timgrad. Xtti n vassa rad adfutnt.
Hiyyl awa ad tmdhit tadhfi n tnsadht, han akkw tin ifyya ur tn tsaswa,ku tamazirt d tadhfi is,akssum n vi yadhfut bahra xf win ivrm. Tifrdi ad tn isnupyu.
Mad ccan yan imkli tn issusmn, Rdwan isawl i wawssar inna :
_ Ufiv n is yi d iqqan ad ftuv vila s Agadir. Ur yi sul iga ad miggirv d umpdhar lli, awd ur yad lli xf lla’s skrv . Ad idhfar tavarast is ifawn. Willi da skrv, stawhmman athas,ur yi iskr uzmz ad zglv almuqqar an.
Skkiwsn tanila n sin ikwasn n watay icpprn, wis wartalla n watay zv uzhur n saska .
_ Nekki imil riv ad k amzv,ad ka ttut imikk n icabukn n idumalin (investisseurs),a istan wawssar ;imma ampdhar ur yad vur k mad as takkat,yuf ad idhfr tabrida ns. Macc i tmssavin agi ad irar yan anlli is i imxlwadhn.
_ Tnnit i walli ixaldhn ticnba,ssenv akkw maya, han illa vid ixf idus ur ad st g is tzzrit. D ma yi bahra n igan, yat tbhirt n ulugum g uzavar n Souss lli rad inzn, d tirawt ad skuv yan luzin n uzzmay n litcin d mad t irwasn … ad ittiwsafadh s brra.
_ Aqq tid dusnin aya, vass ad trart anlli nk s uqccab nk. Han imakrn llan vin ka tkkit.
_ Llan akkw g Fransa,gr imsrtan,d kra-igat mani,macc ur jjun kkan gr yi d tiwwuriwin isuddumn urv.
_ kyyin a issn tawwuri nk. Macc Amrruk walli,mmara rad ak t ibdr.
_ Syya iman ik, i rad rarv annli mklli ila wawal, as inna Rdwan.
_ awa tura tshnnat yi, llig yad tbdrt Agadir ikut manik ad iga tura ?
_ Wahli ! Agadir iga ivrm n imallayn. Ur illi amr ssima xf ssima ! Imndhara nit, macc nkki taryalt ur rad st g is sdumaliv (investis). Tamallayt tga izmaz,tzdi bahra d taswultit (conjoncture) tasrtant d aylli d itgurun ur t itam yan.
_ Imis imsadn athas ad iga ?
_ Van ad nniv. Macc tura s kra n imikk ukan.
Immatti, yasi idlisn lli as ifka wawssar.
_ Awa ar timlilit, yini Rdwan.
Awssar innukma,immatti awd ntta.
_ A iv ira Rbbi, ad turrit imal !tnva yi tgudhi ad n tilit g tmurt yadhnin taggugt n did nv.
Iman d Rdwan ar satimi n tgmmi.
Yudhad yali,yut s usggunfus zun iv d irzm i wagga yutin tadusi is.
_ Trmit ?tsaqsa tawssart.
_ Uhuy, is gigi ivama. Kramraw n isggwasn ad t lap,hati dav yad idda,ikut mnckk ar ad n ikk. Dar i zhr tthafv km kmmin,amucc awd nttan illa agi. A abzaw iw izhiln ! mtad is tzdhart ad tssnt s watig n tiddukla. Macc tgit vass amucc kyyi. Ur sul ssinav is zmrv ad arav ? Izdhar ;macc ad n srsv ixf yan imikk kkavd imikk n iths.
Yavwd iggi n tgdhift ifsrn g tmshrit, izbu tin uhaynun. _ D azzan amqran, as tnna tuwssart i umucc tn d g is issukin min yukz amya.
Revenir en haut Aller en bas
Invité
InvitéMessageSujet: Re: Un passage du roman"Il était une fois un couple heureux" de med Khayreddine I Itrinit d Arouhal i Tanit   Sam 7 Nov - 22:58

Azul Rinas
Tanmmirt f tawwuri ad nk n usughl n yan ugzzum gh ungal n Dadda Muh Xayrddin adt iwala w Akuc s timila ns gh timdlt ns!
Ayyuz nk
Izil izil
Ar timlilit
Zalhoud study
Revenir en haut Aller en bas
Invité
InvitéMessageSujet: Re: Un passage du roman"Il était une fois un couple heureux" de med Khayreddine I Itrinit d Arouhal i Tanit   Sam 7 Aoû - 19:17

Azul Rinas
yagh agh umarg nk a gwma!!!
Manik ann tgit?
Is illa kra n usnflul amaynu?
Tanmmirt
Gwmak Farid Mohamed Zalhoud tajdigt merci
Revenir en haut Aller en bas
amineagaMessages : 2
Date d'inscription : 26/04/2011

MessageSujet: Re: Un passage du roman"Il était une fois un couple heureux" de med Khayreddine I Itrinit d Arouhal i Tanit   Mar 26 Avr - 1:31

romanad ifolki bahra i3jbéy bzaf
guiss la simplicité de la vie
tanmirt a yamdakl
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé
MessageSujet: Re: Un passage du roman"Il était une fois un couple heureux" de med Khayreddine I Itrinit d Arouhal i Tanit   

Revenir en haut Aller en bas
 
Un passage du roman"Il était une fois un couple heureux" de med Khayreddine I Itrinit d Arouhal i Tanit
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Il était une fois la Sibérie [Maslov, Nicolaï]
» Il était une fois un fil
» Il était une fois une souris
» Il était une fois dans l'ouest
» Il était une fois en Anatolie - film Turc de Nuril Bilge

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
art amazigh :: Culture et Patrimoine Amazigh :: Littérature/Linguistique-
Sauter vers: