art amazigh

Site consacré à l'art amazigh, à la culture des berbères, aux coutumes des imazighen et traditions des chleuh. Notre objectif est de contribuer à faire connaître sur le web notre culture tamazight.
 
AccueilAccueil  PortailPortail  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  

Partagez | 
 

 ⴰⵙⵉⴳⴳⵍ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ/ s uskkil tiffinagh

Aller en bas 
AuteurMessage
anabay

avatar

Messages : 41
Date d'inscription : 02/11/2008
Localisation : masst

MessageSujet: ⴰⵙⵉⴳⴳⵍ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ/ s uskkil tiffinagh   Mer 7 Juil - 0:24

ⴰⵙⵉⴳⴳⵍ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ

ⵙ ⵓⵎⵉⵢⵏ, ⵥⴹⴰⵕⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴰⴷ ⴼⵔⵓⵏ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵜ. ⴰⵎⵔⵏⵓ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵡⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵙ, ⵜⴰⵎⵓⵙⵜ ⵜⵓⵔⵔⵉ ⵜⴼⴰⵡ.
ⴳ ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⵉⵜ, ⴷⴰⵔⵏⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⵏⵓⵜ, ⵎⴰⵍⵍ ⵜⴰⵄⵔⵔⵉⵎⵜ.
ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵜ ⵏ ⵣⵡⴰⵏⴳ

ⵎⵏⵛⴽ ⴰⵢⴰ, ⵏⴽⴽⵯⵏⵉ, ⴰⵢⵜ ⵣⵡⴰⵏⴳ, ⵏⵙⵙⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴳ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ, ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⴰⵇⵇⵍⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⴰⵜⵔⵉⵎ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⵎⴷⴷⵓⵔⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵔ ⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴷⴷⵔⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵉⴳⵓⵜⵏ ⵎⵉⵏ ⵏⵜⵜⴰⵜ. ⵎⴰⵛⵛ ⵉⵙⵏⵥⴰⵔⵏ ⵓⵔ ⴷ ⵍⴽⵎⵏ ⴷⴰⵔⵏⵖ! ⴳ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⴰⵏⵏ, ⵏⴷⴷⵔ ⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⵉⴹ, ⵏⵗⵏⴳⴷ ⴳ ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ ⵖⵎⴰⵏⵉⵏ. ⵍⵍⵉⴳ ⴰⵙ ⵜⵜⵓⴽⴽⴰⵙ ⵜⵉⵔⵖⵉ ⴷ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ; ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴽⵜⴰⵔ ⵙ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⵉⵎⴰⴹⵓⵥⵏ: ⵉⵖⵉⵍⴰⵙⵏ, ⵉⴳⵔⵣⴰⵎⵏ,ⵉⴼⴰⵙⵉⵡⵏ ⴷ ⵓⵛⵛⴰⵏⵏ ⴰⵖ ⵉⵙⵙⵔⴱⴰⵏ ⴰⵥⴰⵥⵓ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ,ⵎⵏⵛⴽ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⴳ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ ⴰⵏⵏ ⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵉ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⴰⵏⵏ ⵙⵙⵉⵡⵉⴷⵏⵉⵏ? ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵡⵉⵍ ⵡⴰⵔ ⴰⵙⵉⵟⵟⵏ. ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⴳⵀⴰⵔ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⵥⴹⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⵜⴳ ⵜⵜⵎⵉ. ⵜⴰⴳⵀⴰⵡⵙⴰ ⴰⵏⵏ ⴰⴼ ⵏⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⴷ ⵏⴰⵣⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵙ ⵜⵜ ⵉⵙⵉⴳⴳⵍ. ⴼ ⵓⵖⵓⵔⵉ ⴰⴷ, ⵜⵏⴽⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵇⵓⵔⵜ ⵎⵇⵓⵔⵏ, ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ.
ⵢⴰⵏ ⵓⵡⵙⵙⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵙⴹⵉⵚⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ: - ⵔⴰⴷ ⴷⴷⵓⵖ, ⵉⵏⵏⴰ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵓⵙⵙⵔⵖ, ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⴳⵉⵖ ⵉ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ, ⵓⵔ ⴰⵙ ⵙⵓⵍ ⵖⵓⴷⵉⵖ, ⵎⴰⵛⵛ ⵥⴹⴰⵕⵖ ⵙⵓⵍ ⴰⴷ ⵣⵣⵉⴳⵉⵣⵖ, ⵜⵥⴹⴰⵕⵎ ⴰⴷ ⵉⵢⵉ ⵜⴼⴽⵎ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ.
ⵎⴰⵛⵛ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵉⴷⵓⵙⵏ, ⵏ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ, ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵡⴰⵜⵙ ⴰⵡⵙⵙⴰⵔ: -ⵓⵔ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⴰⴷ ⵜⴷⴷⵓⵜ! ⵏⴽⴽⵉ ⴷⵓⵙⵖ ⴽⵉⴳⴰⵏ, ⵥⴹⴰⵕⵖ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⵔⵅⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵖ ⵜⵉⵎⵉⴹⵉ ⴷ ⵙⴹⵉⵚⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵉ* ⴳ ⵡⴰⵙⵙ, ⵔⴰⴷ ⵍⴽⵎⵖ ⴷⵖⵢⴰ ⵙ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ.
ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵡⵡⴰ, ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⴽⵜⴰⵔⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⴷⵡⴰⵙ ⵜⵜⵔⵏ ⵓⵍⴰ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷ ⴳⴳⵉ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ; ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵉⴼⴽⴰ ⵉⵏⵣⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵇⴰⵃⵏⵏⵙⵏ ⴼⴽⴰⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵎⴰ ⵙ ⵔⴰⴷ ⴷ ⵓⵔⵔⵉⵏ.
ⵙⵉⵙⵙⵏ, ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⵔⵓⵛ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵢⵓⵍⵍ ⴰⴳⵕⴹ: - ⵏⵏⵉⵖ ⴰⵡⵏ “ⵓⵀⵓ” ⵇⴰⵃⵏⵏⵓⵏ, ⵏⴽⴽⵉ; ⵉⴷⴱⴰⴱⴰⵉⵎⵇⵕⴰⵏⵏ, ⵉⴷ ⴷⴰⴷⴷⴰ, ⵉⵙⵜⵜ ⵉⴱⴱⴰ, ⴰⵢⵜⵎⴰ ⴷ ⵉⵙⵜⵜⵎⴰ ⵎⵇⵇⵓⵕⵏⵉⵏ ⵓⵔ ⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵎ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙ ⵜⴰⴳⴳⵓⴳ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ, ⵜⴰⴳⴳⵓⴳ ⴽⵉⴳⴰ ⴼⵍⵍⴰⵖ. ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵏⵍⴽⵎ, ⴽⴽⵓⵥⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵙⴰⵔ ⴳⵓⵎⵏ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵉⵟⵟⵏ ⵜⵜⴰⵎⵎⵔⴰⵡ ⴰⵔ ⵜⵜⵥⴰⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵉⵔⵡⴰⵙ.ⵏⴽⴽⵉ ⴷⵓⵙⵖ, ⵉⴼⴰⵡ ⵏⵉⵜ ⵉⵙ ⴳⵉⵖ ⵢⴰⵏ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷ ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⴰⴷ, ⵉⵍⵉⵏ ⴷⴰⵔⵉ ⵡⴰⵏⵏⴰⵣⵏ ⴳⴳⵓⵜⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵍⴽⵎⵖ.
ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵙⵎⴷ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ, ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵉⵔⵖⴰⵏ ⵉⴹⴼⵕ ⵜ ⵉⴷ: - ⴰⵔⴱⴰ ⵉⵖⵣⴰⵏ, ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵉⴷⵓⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⴷⵡⴰⵙ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ.
- ⵉⵍⵍⴰ ⴼⵍⵍⴰⵖ ⴰⴷ ⵜ ⵏⴰⵊⵊ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⵓ. ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵉⵏⵣⴻⵣ ⴱⴰⵀⵔⴰ! (...)
- ⵉⴼⵙⵜⵉ! ⴽⵯⵏⵏⵉ ⵇⴰⵃⵏⵏⵓⵏ! ⵜⵙⵖⵓⵢⵢⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵄⵔⵔⵉⵎⵜ ⵉⵔⴱⴱⵓⵏ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵍⵍ, ⵔⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙ ⵉⵍⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⴰⵔ ⵜⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⴳⴰⵢⵢⵓ ⵏⵏⵙ. ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴼⵙⵙⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵜⵙⵎⴷ ⵜⵏⵏⴰ: - ⴰⵔⴱⴰ ⴰⴷ ⵉⵖⵥⴰⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⵛⵡⴰⵏ. ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵜⴰⴳⴳⵓⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴼⵍⵍⴰⵖ,ⵓⵔ ⵏⵏⵉⵖ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⵜ ⵏⵍⴽⵎ ⴳ ⵜⵜⴰⵎⵎⵔⴰⵡ ⵏⵉⵖ ⵜⵜⵥⴰⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⴰⵔ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵜⴰⵎⵎⴰⵔⴰ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⴷⴰ.
- ⵢⵓⴼ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴷ ⵉⵢⵉ ⵜⴰⵊⵊⵎ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵖ, ⴰⵛⴽⵓ ⵏⴽⴽⵉ ⴳⵉⵖ ⵜⴰⵄⵔⵔⵉⵎⵜ ⵙⵓⵍ ⴷⵓⵙⵖ, ⵍⴰ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⵙ ⵡⴰⴼⴰⵜⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵉⵍⴳⵯⵎⴰⴹⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⵉⵎⴰⴹⵓⵥⵏ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵢⵉ ⵙⵙⵉⵡⵉⴷⵏ. ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵢⴰ, ⵔⴱⵉⵖ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⴷⵉⵙ ⵉⵏⵓ,ⵉⴳ ⵓⵔ ⵥⴹⴰⵕⵖ ⴰⴷ ⵍⴽⵎⵖ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⵉⵏⵓ, ⴰⵣⵣⴰⵏ ⵏⵉⵏⵓ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵥⴹⵉⵕ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵎⴷ.
ⴽⵓⴷ ⵎⴰⴷ ⵖⵉⵏⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵢⵓⵜ ⴰⴱⴰⵇⵇⴰ ⴼ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏⵏⵙ. ⵎⵛⴰⵛⴽⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵜ ⴰⵊⵊⵏ ⴰⴷ ⵜⴷⴷⵓ, ⵙⵎⴳⵉⵍⵏ ⵜⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵔⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴽⴰⵜ ⵉⵎⵇⵇⵓⵕⵏ ⵉⴽⵏⵏⴰ ⵏⵏ ⵜⵍⴽⵎ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ.
ⵖⵎⴽⴰⵏⵏ, ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ, ⴰⵔ ⵜⵣⵣⵉⴳⵉⵣ, ⴰⵔ ⵓⴽⴰⵏ ⵜⵣⵣⵉⴳⵉⵣ ⵖⵔ ⴰⵜⵔⵉⵎ. ⵣⵔⵉⵏ ⵜⵜⴰⵎ ⵢⵉⵔⵏ , ⵜⴰⵡⵉ ⴷ ⵙ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵔⵓⵅ ⴰⵎⴷⵡⴰⵙ; ⵙⵉⵙⵙⵏ, ⴷⵉⴷⵙ, ⵜⵓⵎⵥ ⴷⴰⵖ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ.
ⴰⵔ ⵜⵣⵣⵉⴳⵉⵣ, ⴰⵔ ⵜⵣⵣⵉⴳⵉⵣ, ⴰⵔ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵜⵣⵣⵉⴳⵉⵣ ⵙⴰⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵢⴰ, ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵍⵍⵉ ⵜⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵚⵚⵕⵎⵉⵏ ⵜⵙⵙⵔⵊⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵏⵏⵙ, ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵙⵓⵍ ⵓⵔ ⵜⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵜ. ⵜⴳⴰⵡⵔ ⴷⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴽⵔⴰⵣ ⵜⵏⵏⴰ ⵉ ⵉⵡⵉⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ.
ⴳ ⵙⴰⵎⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷ ⵉⵡⵉⵙ ⵉⵡⵏⵏ ⵉ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⴰⵜⵜⵓⵢⵏⵉⵏ, ⵣⴳⵔⵏ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⴼⴼⵏ, ⵏⵎⵉⴳⴳⵉⵔⵏ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⵍⴳⵯⵎⴰⴹⵏ ⵏⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⵉⵎⴰⴹⵓⵥⵏ ⵛⵇⵇⴰⵏⵉⵏ.(...) ⵎⴰⵛⵛⵣⵡⵔⵏ ⴰⴷ ⵣⵔⵉⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵉⵣⴰⵜⵏ ⴰⴷ ⵎⵇⵇⵓⵕⵏⵉⵏ ⵇⴰⵃⵏⵏⵙⵏ. ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ, ⴳ ⵖⵉⵏⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⴳ ⵣⵔⵉⵏ, ⵏⵎⴰⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ (braves) ⵍⵍⵉ, ⵍⵍⵉⴳ ⵙⵙⵏⵏ ⵉⵙ ⴷⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵉⴳⴳⵍⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ, ⵃⵎⵍⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⴰⵡⵙⵏ: ⵣⵡⴰⵔⵏ ⴰⵙⵏ ⴳ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ, ⵣⴳⵔⵏ ⵙⵔⵙⵏ ⵉⵙⴰⴼⴼⵏ ⴳⴳⵓⵜⵏⵉⵏ ⵙ ⵉⵖⵔⵔⵓⴱⴰ, ⴼⴽⵏ ⴰⵙⵏ ⵜⵉⵎⵍⵙⴰ ⴷ ⵉⴷⵓⴽⴰⵏ, ⵙⵙⵏⵓⵏ ⴰⵙⵏ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⵏⵏⵙⵏ.
ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵎⴰⵍⵍ, ⴽⵓⴷ ⴰⵊⵉⵎ, ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵔⴰⴳⵜ ⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵉⵍⴳⵉ, ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵃⵏⵏⵣⴱⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⵙⵎⵓⵇⵇⵍⵏ ⵖⵔ ⴰⵜⵔⵉⵎ ⴰⴷ ⵥⵕⵏ ⵉⵙ ⵜⵔⵖⴰ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⴳ ⵉⴳⵏⵏⴰ. ⵎⴰⵛⵛ ⵎⵔⴰⵡ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵣⵔⵉⵏ ⴷⵖⵢⴰ ⵎⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵥⴹⵉⵕⵏ ⴰⴷ ⵥⵕⵏ ⴰⵎⵢⴰ.(...) ⵇⴰⵃ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵇⴰⵎⴰⵏⵜ ⵣⵓⵏⴷ ⵎⵏⵛⴽ ⴰⵢⴰ; ⵡⴰⵍⵓ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ, ⵡⴰⵍⵓ ⵜⵉⵔⵖⵉ, ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵏⴳⴹ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⴳ ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ, ⵜⴻⵜⵜⴰⵡⵣⴷⴰⵖ ⵙ ⵉⴳⵔⵣⴰⵎⵏ, ⵉⵖⵉⵍⴰⵙⵏ, ⵉⴼⴰⵙⵉⵡⵏ ⴷ ⵓⵛⵛⴰⵏⵏ.
ⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵏ ⵉⵙ ⵜⵎⵎⵓⵜ ⵎⴰⵍⵍ ⴳ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ, ⵓⵔ ⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⵏⴰⵔⵓⵣ ⵎⴰ ⵙ ⵜⵜⵇⵍⵏ, ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵡⵉⵙⵙ99 (...) ⴰⴷ ⵓⵏⵏⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵕⵕⵓⵢ ⵏ ⵜⴰⴽⴰⵜ ⵉⴽⵜⵜⵉ ⴳ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵉⴽⵍⵓ ⵉⴳⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵥⵓⵖⵉ ⵏ ⵉⵣⵏⵉⵜⵏ. ⴳ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⵏⵉⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵉⵙⵎⵔⵖⴰⵏ ⵜⵖⵍⵉ ⴷ ⵜⵇⵇⵙ ⵙ ⵉⵙⵏⵥⴰⵕⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵖⵎⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵇⴰⵃⵏⵏⵙⵏⵜ. ⵉⴳⵔⵣⴰⵎⵏ, ⵉⵖⵉⵍⴰⵙⵏ, ⵉⴼⴰⵙⵉⵡⵏ ⴷ ⵓⵛⵛⴰⵏⵏ, ⵍⵍⵉ ⴰⴷⵍⵍⵉ ⵉⵣⵓⵣⵣⵔⵏ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⴽⵯⵚⵙⴰⴹ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⴰⵢⴰ, ⵍⴰⵏ ⵜⵜⵎⵉ ⵣⵓⵏ ⵉⴼⵙⵉ ⵓⵥⵕⵓ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⵜ ⴳ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ.
ⵙⴳ ⴰⵙⵙ ⴰⵏⵏ, ⵙ ⵓⴽⵜⵜⵓⵢ ⵏ ⵎⴰⵍⵍ ⴷ ⵉⵡⵉⵙ, ⵏⴽⴽⵯⵏⵉ, ⴰⵢⵜ ⵣⵡⴰⵏⴳ, ⴰⵔ ⵏⵜⵜⴷⴷⵓ ⴽⵓ ⴰⵙⵙ ⵙ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⴳ ⵉⵙⵙⵏⵜⴰ ⵉⴳⵏⵏⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵣⵡⵓⵡⵓⵖ ⴳ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵓⵔ ⴰⵔ ⴷ ⵉⵙⵙⵏ ⵏⵜⵜⵓⵔⵔⵓⵢ ⴰⵎⵔ ⵉⴳ ⵜⵉⵡⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵉ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ.
*ⵍⵉ: ⴰⵙⵖⴰⵍ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ ⵉⴳⴰⴷⴷⴰ ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵜⵎⴰⴹ ⵏ ⵎⵉⵜⵔⵓ.
ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ.
ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⴱⵉⵊⵉⵏ. ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ.
ⴰⵙⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵓⵙⴰⵎ.
Revenir en haut Aller en bas
Invité
InvitéMessageSujet: Re: ⴰⵙⵉⴳⴳⵍ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ/ s uskkil tiffinagh   Mer 7 Juil - 1:06

diable


Dernière édition par Zalhoud le Mar 6 Sep - 0:01, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
anabay

avatar

Messages : 41
Date d'inscription : 02/11/2008
Localisation : masst

MessageSujet: Re: ⴰⵙⵉⴳⴳⵍ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ/ s uskkil tiffinagh   Mer 7 Juil - 13:01

afad ad ak sul ur ig ghikann s tnnit/s t tunnit; illa fllak, gwma, ad tssakwit (installer) askkil (police) tifinagh g uslkim nnk!
Revenir en haut Aller en bas
Invité
InvitéMessageSujet: Re: ⴰⵙⵉⴳⴳⵍ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ/ s uskkil tiffinagh   Jeu 8 Juil - 1:13

Azul Anabay
Mly akkw manik rad skrgh add ssakwigh askkil n Tifinagh s uslkim inu?
Tanmmirt
Gwmak zalhoud tajdigt merci
Revenir en haut Aller en bas
anabay

avatar

Messages : 41
Date d'inscription : 02/11/2008
Localisation : masst

MessageSujet: Re: ⴰⵙⵉⴳⴳⵍ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ/ s uskkil tiffinagh   Jeu 8 Juil - 14:53

azul,
yuda k, gwma, ad tkcmt s waggur (ircam.ma), g tzwart nns sti (tamazight), g tasna tiss snat sti ( installez les polices amazighes) tDfRt ilmma timlmadin!
Revenir en haut Aller en bas
Invité
InvitéMessageSujet: Re: ⴰⵙⵉⴳⴳⵍ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ/ s uskkil tiffinagh   Jeu 8 Juil - 22:53

ⴰⵣⵓⵍ ⴰⴳⵎⴰ ⴰⵏⴰⴱⴰⵢ

ⴰⵢⵢⵓⵣ ⵏⴽ ⴰⴳⵎⴰ ⴼ'ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵉⵡⵉⵜ ⵀⴰⵜⵉ ⵏⵣⵓⵣⴷ ⴰⴽⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜⴰⵔⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵙ'ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⴳⵖ.
ⵜⵉⵎⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⵏⴻⵡ ⴰⴽ ⴰⴳⵎⴰ!
ⵜⴰⵏⵎⵉⵔⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵃⵔⵔⴰⵏ ⴰⴳⵎⴰ
amour
Revenir en haut Aller en bas
anabay

avatar

Messages : 41
Date d'inscription : 02/11/2008
Localisation : masst

MessageSujet: Re: ⴰⵙⵉⴳⴳⵍ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ/ s uskkil tiffinagh   Ven 9 Juil - 12:21

ⴰⵣⵓⵍ ⵓⵍⵜⵎⴰ ⵢⵓⴼⵏ ⵉⵜⵔⵉ!
ⵉⵙⵉⵎⵎⵔ ⵉⵢⵉ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏⵏⵎ , ⵓⵍⵜⵎ, ⴷ ⵜⵉⴷⵜ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⴰⴷ ⵏⵜⵜⴰⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏⵏⵙ! ⵎⴽ ⵜⵉⴼⵉⵏⵏⴰⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵎⴰ ⵜⴳⴰ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ! ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵜⴼⴰⵡ ⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ! ⵎⴰⵛⵛ ⵉⴳ ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵢⴰⴹⵏ, ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵜⵜ ⵏⵏ ⵉⵜⴰⵎ ⵢⴰⵏ!
ⴰⵢⵢⵓⵣ ⵓⵍⵜⵎⴰ!
Revenir en haut Aller en bas
Invité
InvitéMessageSujet: Re: ⴰⵙⵉⴳⴳⵍ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ/ s uskkil tiffinagh   Ven 9 Juil - 14:43

ⴰⵣⵓⵍ ⴰⵏⴰⴱⴰⵢ!
ⵙⵎⴰⵃⵉⵢⵉ ⴰⴳⵎⴰ ⵀⴰⵜⵉ ⴱⵃⵔⴰ ⴰⵔ ⵜⵍⵍⵎⵎⴰⴷⵃ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ!
ⵜⴻⵅⴰ ⵖ' ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⵛⵇⵇⴰ ⵖ'ⵜⵖⵔⵉ!
ⵎⴰⵛ ⵉⵅⴰⵙⵙⴰ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⴷ ⵎⴰⵖⵏ ⴰⵙⵜ ⵜⴰⵔⴰⵏ ⴰⵔⵜ ⴰⵇⵔⴰⵏ, ⴰⵛⴽo ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢⴳⴰⵏ ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏⴻⵖ!
ⴰⵔ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵖ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵔ ⴽoⵍⵍo ⵜⴰⵔⴰⵏ ⴰⵔ ⴽoⵍⵍo ⴰⵇⵔⴰⵏ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏ'ⴷoⵏoⵜ ⴰⴱⵍⴰ ⵜⵉⵏⵙⵏ!
ⵣⴰⵉⴷ ⴰⴳⵎⴰ ⴰⴽ ⴻⵙⵙⴻⴱⵃ ⵔⴱⴱⵉ, ⵀⴰⵜⵉ ⵜⴻⵔⵣⴻⵎⵜⴰⵃ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴼⵍoⵜ ⵍⵍⵉ ⴻⵇⵇⴻⵏ ⵎⴻⵏⵛⴽ ⵏ'ⵜⴰⵙoⵜⵉⵏ ⴰⵢⴰⴷ!
ⵜⴰⵏⵎⵉⵔⵜ ⴰⴳⵎⴰ!
Revenir en haut Aller en bas
anabay

avatar

Messages : 41
Date d'inscription : 02/11/2008
Localisation : masst

MessageSujet: Re: ⴰⵙⵉⴳⴳⵍ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ/ s uskkil tiffinagh   Dim 11 Juil - 14:57

tanmmirt f umsawal yattuyn!!
tanmmirt f tuskiwt d tguriwin ittawstayn s tawit!!
tanmmirt f usatal issaghuln tindi d tengalt n ussitg!!
tanmmirt kigan!!
Revenir en haut Aller en bas
Tanirt
Admin
Admin
avatar

Messages : 737
Date d'inscription : 16/05/2008
Localisation : France

MessageSujet: Re: ⴰⵙⵉⴳⴳⵍ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ/ s uskkil tiffinagh   Dim 11 Juil - 21:13

A tous!

Un peu de calme s'il vous plaît!
On peut tout discuter, argumenter, de manière intelligente et constructive. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout pour s'entendre!
Cet espace doit respecter la liberté d'expression des uns et des autres. Un échange constructif est notre seule manière d'avancer vers notre objectif premier, promouvoir notre Tamazight. Ne rentrons pas svp dans les pièges tendus par toute une démagogie organisée contre tamazight, pour nous diviser, alors qu'on commence à peine à voir le bout du tunnel.
Merci à vous.

Tanirt.
Revenir en haut Aller en bas
http://art-amazigh.discutforum.com
Contenu sponsorisé
MessageSujet: Re: ⴰⵙⵉⴳⴳⵍ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ/ s uskkil tiffinagh   

Revenir en haut Aller en bas
 
ⴰⵙⵉⴳⴳⵍ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ/ s uskkil tiffinagh
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
art amazigh :: Culture et Patrimoine Amazigh :: Littérature/Linguistique-
Sauter vers: